Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI

19040
4/28/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI. (02.01.0011), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 30.2 MB
  • SHA1: 09125A51041CF39B6F39EB3874D739F25FBD3552

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — R02.01.0010
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.339
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.37.1f190479
FRUSDR – 1,78

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego systemu,
należy pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować
opisanych przez system wersji oprogramowania sprzętowego przed aktualizacją systemu;
stos oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące oprogramowanie sprzętowe systemu na poziomie produkcyjnym
Aktualizacje:

System BIOS — R02.01.0011
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.339
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.42.d0b788a4
FRUSDR – 1,79

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  • iFlash32_V14_1_Build14
  • FWPIAUPD_v14_1_Build16
  • FRUSDR_V14_1_Build17

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.
Kliknij link Przeczytaj mnie (pdf), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.