Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI

19040
8/12/2020

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI. (02.01.0012); przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 30.4 MB
  • SHA1: 036BC0254F8A3DAF227679B3972B34CC82A555C6

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Ten pakiet jest przeznaczony wyłącznie dla rodziny Intel® Server Board S2600ST.
Nie używaj tego pakietu dla rodziny System serwerowy Intel® M20MYP. (Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji dla rodziny System serwerowy Intel® M20MYP)

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — R02.01.0011
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.339
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.42.d0b788a4
FRUSDR – 1,79

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian w opisanych wersjach oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

System BIOS — R02.01.0012
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.381
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.89b32e0d
FRUSDR – 1,80

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  • iFlash32_V14_1_Build15
  • FWPIAUPD_v14_1_Build19
  • FRUSDR_V14_1_Build18

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.
Kliknij link Przeczytaj mnie (pdf), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.