Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI

19040
4/11/2022

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI. (02.01.0015); przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 32.1 MB
  • SHA1: 47F66674AF8D204D051375B0C33D468C058940DB

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Ten pakiet jest przeznaczony wyłącznie dla rodziny Intel® Server Board S2600ST.

Nie używaj tego pakietu dla rodziny System serwerowy Intel® M20MYP. (Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji dla rodziny System serwerowy Intel® M20MYP)

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym zaktualizowanym pakiecie, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

System BIOS — R02.01.0014 lub nowszy

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.505 lub nowsze

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.86.2da97d37 lub nowsze

FRUSDR — 1,81 lub nowsza

Brak osiągnięcia wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian w opisanych wersjach oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

  • System BIOS — R02.01.0015
  • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.601.0
  • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.88.6999d21a
  • Uwaga: począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, sprawdź swoje IPMI za pośrednictwem lan consulting TA-1143, aby uzyskać więcej informacji.
  • FRUSDR – 1,82

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

  • iFlash32_V14_1_Build15
  • FWPIAUPD_v14_1_Build19
  • FRUSDR_V14_1_Build18

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.

Kliknij link Przeczytaj mnie (pdf), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.