Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI

19040
9/22/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600ST dla UEFI. (02.01.0014); przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 32 MB
 • SHA1: 72DA1287718F2713AC5016423FAF6BC351C4306E

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Ten pakiet jest przeznaczony wyłącznie dla rodziny Intel® Server Board S2600ST.
Nie używaj tego pakietu dla rodziny System serwerowy Intel® M20MYP. (Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji dla rodziny System serwerowy Intel® M20MYP)

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym zaktualizowanym pakiecie, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

System BIOS — R02.01.0013 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.ce3e3bd2 lub nowsze
FRUSDR — 1,80 lub nowsza

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian w opisanych wersjach oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — R02.01.0014
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.86.2da97d3f
  • Uwaga: Począwszy od BMC 2.48.ce3e3bd2 wdraża nowe zasady zabezpieczeń dotyczące złożoności hasła, zapoznaj się z TA-1161, aby uzyskać więcej informacji.
 • FRUSDR – 1,81

Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego

 • iFlash32_V14_1_Build15
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build17

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.
Kliknij łącze Przeczytaj do mnie (pdf), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.