Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E i Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19043
10/11/2017

Wprowadzenie

Ten rekord zawiera pakiet oprogramowania sprzętowego Trimode RAID w wersji 50.5.2-1326 p2.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 20.1 MB
 • SHA1: F55A52365BB515CB556144168D4D0B93AA56B08A

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania obsługuje kontrolery RAID Intel® 34xx/35xx przy użyciu stosu oprogramowania MR (RMSP3AD160F, RMSP3CD080F, RMSP3HD080E, RMSP3LD060/AHWBPBGB24R, RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

Informacje o pakiecie

Pakiet pamięci flash = v50.5.2-1326

Ważna uwaga

Firma Intel zaleca ładowanie domyślnego ustawienia fabrycznego po uaktualnieniu oprogramowania sprzętowego, co nie wpływa na dane z żadnej istniejącej macierzy.

Aby to zrobić:

 1. Uruchom ponownie system i zaloguj się do Konsola BIOS kontrolera Intel® RAID.
 2. Wybierz kontroler i wybierz Właściwości karty sieciowej->Dalej.
 3. Ustaw ustawienie Ustawienia fabryczne na Tak i prześlij zmianę.
 4. Ponownie uruchom system (zastosowane są ustawienia domyślne).
 5. Przekonfiguruj do pożądanych ustawień w Konsola Web kontrolera Intel® RAID 3.

Uwaga: Jeśli Twój system korzysta z rozszerzenia SAS/SATA RES3FV288, RES3TV360 lub JBOD2312S3SP.

Przed podjęciem działania zaktualizuj następujące informacje:

 • Wersja rozszerzenia oprogramowania FW do B057 (lub nowsza)
 • Wersja CPLD do EE (lub nowsza) RES3FV288 Expander
 • Res3TV360 Expander CPLD do wersji AA (lub nowszej)

Rozszerzenia oprogramowania operacyjnego i CPLD można znaleźć tutaj:

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.