Pakiet oprogramowania sprzętowego dla Intel® RAID Module RMSP3CD080F, RMSP3HD080E i Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F, RSP3WD080E

19043
9/27/2021

Wprowadzenie

Zapewnia oprogramowanie sprzętowe dla kontrolerów Intel® RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA).

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 23.7 MB
 • SHA1: 0BD051D7E8E2DBD88F08495374FDEB722920FDE8

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje oprogramowanie sprzętowe dla następujących kontrolerów Intel RAID Trimode (NVMe+SAS+SATA):

 • Pełna funkcja (RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60)
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F, RSP3MD088F, RSP3DD080F
 • Poziom podstawowy (RAID 0, 1, 5, 10, 50)
  • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
  • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E

Uwaga: w przypadku Intel® RAID Module RMSP3AD160F zapoznaj się z pakietem oprogramowania sprzętowego dla Intel® RAID Module RMSP3AD160F

Informacje o pakiecie

Pakiet oprogramowania sprzętowego: 51.14.0-3626 (MR 7.14 Point)

Oprogramowanie sprzętowe 5.140.00-3319

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.