Sterownik dla serii Intel® Ethernet Multi-host Controller FM10000

19047
9/5/2018

Wprowadzenie

Zapewnia wersję sterownika 0.26.1 dla przełącznika Intel® Ethernet FM10000 Series6.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego, Linux*
  • Rozmiar: 197.9 KB
  • SHA1: F1DE06E589AA41A3F4DF1794A4015F6FBF7F41BA

Szczegółowy opis

Przegląd

Ta aktualizacja sterownika dotyczy przełącznika Intel® Ethernet FM10000. Zapoznaj się z informacjami o wersji i przeczytaj je, aby uzyskać informacje o aktualizacji.

Celu

Ten sterownik obsługuje wersje jądra 2.6.32 i nowsze. Możesz uzyskać informacje o sterownikach za pomocą ip ethtool, lspci i iproute2. Instrukcje dotyczące aktualizacji ethtool* można znaleźć w sekcji Dodatkowe konfiguracje.

Informacje o Intel® software i sterownikach

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu?

Uruchom Intel® Driver Update Utility, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.