Narzędzie do zarządzania energią i termiczną Intel® Server Board S2600BP

19048
5/11/2020

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® Server Board S2600BP Power Budget* i Thermal Configuration Tool oblicza zużycie energii i konfigurację termiczną. (1.01)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 592.5 KB
  • SHA1: D5557A0A8680B55A48899EDA790F17EE9A95CFB7
  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 335.4 KB
  • SHA1: 2B855457EF4FDDF1F003FDC0B88E01CC1DB1FC87

Szczegółowy opis

Celu

Włącz makra w programie Microsoft Excel* lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia.

Istnieją 2 narzędzia do pobrania. Każde narzędzie odnosi się do odpowiednich produktów, jak poniżej.

K57997_BNPR_powerbudget_tool_xxx: dotyczy Intel Compute Module HNS2600BPBR, HNS2600BPQR, HNS2600BPSR, HNS2600BPB24R, HNS2600BPQ24R, HNS2600BPS24R, HNS2600BPBLCR, HNS2600BPBLC24R

J71368_BNP_powerbudget_tool_xxx: dotyczy Intel Compute Module HNS2600BPB, HNS2600BPQ, HNS2600BPS, HNS2600BPB24, HNS2600BPQ24, HNS2600BPS24, HNS2600BPBLC, HNS2600BPBLC24

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.