Narzędzie do zarządzania energią i termiczną Intel® Server Board S2600WF

19050
5/20/2020

Wprowadzenie

Narzędzie Intel® Server Board S2600WF Refresh Power Budget and Thermal Configuration Tool oblicza zużycie energii i konfigurację termiczną. (2.5)

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 312.9 KB
  • SHA1: C4A6721FE76CB83F188C3E3F179C52D00F7F7889

Szczegółowy opis

Włącz makra w programie Microsoft Office Excel* lub równoważnym programie w arkuszu kalkulacyjnym, aby korzystać z tego narzędzia.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.