Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla UEFI

19055
3/21/2018

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla UEFI, przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 24.8 MB
 • SHA1: 01C26FB50E4E234B86E68CF5754D147EFE259817

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest® intel data center block dla Nutanix* Enterprise Cloud, wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę menedżera cyklu życia Nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — 00.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.288
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.29
 • FRUSDR – 1,24

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS: 00.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.00.04.294
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC: 1.43.660a4315
 • FRUSDR: 1,30

Aby móc uruchamiać te aktualizacje, musisz uruchomić system z osadzonej powłoki UEFI*.

Ważna uwaga

Obniżenie bmc poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Ogólna procedura instalacji

1. Rozpakaj zawartość pakietu aktualizacji i skopiuj wszystkie pliki do katalogu głównego
nośnika wymiennego (pendrive USB)
2. Podłącz pendrive USB do dowolnego dostępnego portu USB w systemie, aby został zaktualizowany
3. Zasilanie serwera i ładowanie powłoki uEFI
4. Rozpocznij proces aktualizacji uruchomiony przez startup.nsh.
5. Zrestartuj system po pomyślnym ukończeniu procesu aktualizacji.

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Jeśli system nie spełnia obecnie powyższych wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) i zaktualizować system do warunkujących je zmian w opisanych wersjach oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do tego pakietu.

Dodatkowa uwaga

 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji oraz plikami instrukcji odczytu i aktualizacji , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.