Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla UEFI

19055
11/15/2019

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP i przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań. (02.01.0009)

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 29.3 MB
 • SHA1: F34285E6D7C91139B99B015F280655195E21FB5E

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE używaj tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla chmury nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 02.01.0008
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.251
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.93.870cf4f0
 • FRUSDR – 1,39

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji.

Ten pakiet aktualizacji jest przeznaczony dla rodziny Intel® Server Board S2600BP. Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — 02.01.0009
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.323
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.22.59c3b83a
 • FRUSDR – 1.41
 • DCPMM: 01.02.00.5395

Ważne informacje

Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej w wersji R02.01.0008 SUP jako oczekiwanego zachowania.

Ten pakiet SUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5395 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduł DIMM DCPMM z innym oprogramowaniem operacyjnym, zainstaluj ten w następujący sposób w ramach ogólnej procedury instalacji poniżej.

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Dodatkowe informacje

 • Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Kliknij link Przeczytaj mnie (pdf), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.