Intel® Server Board BIOS i pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego dla UEFI z rodziny S2600BP

19055
1/13/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP i przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 32.3 MB
 • SHA1: 77D01C3DB41FC4E456BB78CC79269B918A99C987

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania (ZDJĘCIA), jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla chmury Nutanix* Enterprise . W przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego system ten opiera się na programie Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę Kompatybilność sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania oprogramowania sprzętowego
Minimalna wersja aktualnej wersji BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do przeprowadzenia nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz przejść bezpośrednio ze starszej wersji systemu BIOS do nowej wersji, ale nie spełniasz wymagań oprogramowania sprzętowego, modernizacja może się nie powiodć. Przed wykonaniem nowej aktualizacji BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualną wersję systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w Twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji,aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu w systemie musi spełniać następujące wymagania:

 • System BIOS – 02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 1,45

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, należy pobrać uprzednio opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SYSTEM Update Package) z listy innych wersji tej strony internetowej i zaktualizować system do powyższych opisanych wersji oprogramowania sprzętowego, zanim zaktualizuje system do stosu oprogramowania sprzętowego zawartego w pobranym pakiecie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nieudany dostęp do wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® pierwszej i drugiej generacji.

Ten pakiet aktualizacji jest dla rodziny Intel® Server Board S2600BP. Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS – 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji kontrolera BMC
 • FRUSDR – 1,45
 • Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM) – 01.02.00.5444
 • Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
  iFlash32_V14_1_Build15
  FWPIAUPD_v14_1_Build19
  FRUSDR_V14_1_Build17

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Dodatkowe uwagi

 • Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme, aby uzyskać instrukcje instalacji, obsługiwany sprzęt, co jest nowe, naprawy błędów i znane problemy.
 • Ten pakiet zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w uwagach dotyczących wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Kliknij link Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w języku chińskim uproszczonym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.