Pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP dla UEFI

19055
11/15/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600BP i przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 32.7 MB
 • SHA1: 6D65194E30C4A1FDA2930B42505956209F52C860

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP), jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla chmury korporacyjnej Nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Minimalna wersja aktualnego systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego jest wymagana do wykonania nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego. Jeśli spróbujesz uaktualnić system BIOS bezpośrednio ze starszej wersji do nowej wersji, ale nie spełnia on wymagań dotyczących oprogramowania sprzętowego, uaktualnienie może się nie udać. Przed wykonaniem nowej aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego sprawdź aktualne wersje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego na twoich systemach serwerowych. Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.ce3e3bd2
 • FRUSDR – 1,45

Jeśli system nie spełnia obecnie wymagań BIOS i oprogramowania sprzętowego, musisz pobrać wcześniej opublikowany pakiet aktualizacji systemu (SUP) z listy innych wersji tej strony internetowej i zaktualizować system do opisanych zmian w oprogramowaniu sprzętowym, zanim zaktualizujesz system do stosu oprogramowania sprzętowego dołączonego do pobranego pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji.

Ten pakiet aktualizacji jest przeznaczony dla rodziny Intel® Server Board S2600BP. Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — 02.01.0014
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.505
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.86.2da97d3f
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji BMC
 • FRUSDR – 1,47
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM) — 01.02.00.5446
 • Narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
 • iFlash32_V14_1_Build15
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build18

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Dodatkowe informacje

 • Zapoznaj się z informacjami o wersji i plikami readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.
 • Pakiet ten zawiera pliki odzyskiwania systemu BIOS. Zapoznaj się z instrukcjami odzyskiwania systemu BIOS w informacjach o wersji systemu BIOS w tym pakiecie.
 • Kliknij łącze Readme (PDF), aby pobrać instrukcje aktualizacji systemu BIOS w chińskim uproszczonym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.