Intel® Optane™ interfejs użytkownika pamięci i sterownik przyspieszenia systemu

19056
7/2/2019

Wprowadzenie

Interfejs użytkownika pamięci Intel® Optane™ został zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem obsługi przyspieszenia systemu za pomocą modułów pamięci Intel® Optane™. (16.8.3.1003)

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 70.5 MB
 • SHA1: D2043E76D258A415C9F828316F6D259EC17721C4
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 3.7 MB
 • SHA1: EF7FAE2C67B5586F951E33C97B2B37D0AC75D485
 • Rozmiar: 13.3 KB
 • SHA1: BAAB81EE08EADEBA7B00EF6A49534CAB6EAA28F0

Szczegółowy opis

Aplikacje pamięci Technologia pamięci Intel® Rapid i Intel® Optane™ zostały wyekspowane z eksploatacji. Więcej informacji można znaleźć tutaj

Użytkownicy na nowszych platformach mogą znaleźć najnowszy pakiet sterowników.

Systemy obsługujące sterowniki w wersji 15.9.x, 16.0.x, 16.5.x lub 16.7.x powinny zaktualizować do najnowszej wersji.

Uwaga: firma Intel zaleca użytkownikom końcowym korzystanie z aktualizacji sterowników dostarczanych przez producenta/dostawcę systemu lub za pomocą programu Windows Update w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu wynikającego z wczytywania sterowników niezobjętych dostosowaniami. Producenci systemów regularnie dostosują ogólne sterowniki firmy Intel, aby spełnić potrzeby konkretnego projektu systemu. W takich przypadkach nie jest zalecane korzystanie z ogólnej aktualizacji sterownika firmy Intel.

Celu

Pakiet oprogramowania pamięci Intel® Optane™ obsługuje konfigurację i włączenie przyspieszenia systemu za pomocą Intel® Optane™ pamięci.

Uwaga: jeśli masz już zainstalowaną aplikację Intel® RST, musisz ją usunąć przed instalacją aplikacji pamięci Intel® Optane™.

Który plik wybrać?

 • SetupOptaneMemory.exe:
  • Interfejs aplikacji/użytkownika specjalnie zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem obsługi przyspieszenia systemu z modułami pamięci Intel® Optane™
  • Instalacja aplikacji instaluje również sterowniki Intel® RST.
 • f6flpy-x64.zip (system operacyjny 64-bitowy) [opcjonalnie]:
  • Autonomiczne sterowniki Intel® RST z obsługą pamięci Intel® Optane™
  • Może być wymagane podczas instalacji systemu operacyjnego do wykrywania dysku PCIe* NVMe*, zapoznaj się z dokumentacją producenta systemu lub obsługą klienta firmy Intel.

W przypadku zaawansowanych funkcji obsługiwanych przez sterownik Intel® RST zaleca się korzystanie z aplikacji Intel® RST.

Znajdź pomoc w instalacji w podręczniku użytkownika i instalacji pamięci Intel® Optane™ lub w filmach.

Uwaga

 • Przed instalacją tych aplikacji lub zgłoszeniem prośby o pomoc techniczną ze strony firmy Intel najpierw skontaktuj się z producentem twojego systemu. Mogą one dostarczać oprogramowanie specjalnie skonfigurowane dla Twojego systemu.
 • Sterownik interfejsu użytkownika pamięci Intel® Optane (16.8.3.1003) obsługuje platformy siódmej generacji.
 • Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, napraw błędów i znanych problemów.
 • Wszelkie Intel® Optane™ zapytań związanych z pamięcią można znaleźć na stronie obsługi pamięci Intel® Optane™.
 • Zalecane jest użycie najnowszego oprogramowania sprzętowego na urządzeniach z Intel® SSD i Intel® Optane™ pamięci. Znajdź najnowsze oprogramowanie sprzętowe w Intel® Optane™ oprogramowanie sprzętowe pamięci.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.