Narzędzie Intel® Compute Card Dock Lock and Eject

19057
8/21/2018

Wprowadzenie

Narzędzie Lock and Eject pozwala na blokowanie/odblokowywanie i wyjmowanie kart Intel® Compute Card z Intel® Compute Card Dock DK132EPJ. (2.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 560 KB
  • SHA1: 3ED97A8BD3C90FFA7F5C32356CA337A133C0EDCC

Szczegółowy opis

Celu

narzędzie Intel® Compute Card Dock Lock and Eject Tool to aplikacja tray dla systemu Windows*, która umożliwia blokowanie/odblokowanie i wyjęcie Intel Compute Card z Intel® Compute Card Dock DK132EPJ.

Jak korzystać

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę paska na:

  • Wyświetl status blokady karty
  • Zablokuj kartę w stacji dokującej
  • Odblokowanie wcześniej zablokowanej karty z stacji dokującej
  • Wyjmij kartę z stacji dokującej w trakcie stanu hibernacji lub po wyłączeniu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.