Aktualizacja SYSTEMU BIOS dla karty Obliczeniowej — GKAPLCPX

19058
7/7/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS Intel® Compute Card CD1P64GK i CD1C64GK.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 9.3 MB
 • SHA1: BF14B1A1177D612313436A89916A6DA53F6FADB4
 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 7.3 MB
 • SHA1: 8A274440B886C94EF1D7F1DD232A3C2C89C40EED
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.9 MB
 • SHA1: 5FCADD4422F1C004D76D53C62FCF95C94EB5EE3B

Szczegółowy opis

Celu

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS Intel® Compute Card CD1P64GK i CD1C64GK. Wystarczy pobrać jeden.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [GKAPLCPX.86A.0056.EB.msi] - Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS dla odzyskiwania [GK0056.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja UEFI BIOS [GKAPLCPX.86A.0056.UEFI.zip] — narzędzie oparte na systemie DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.

Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, naprawy błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.