Aktualizacja SYSTEMU BIOS dla Intel® Compute Card WYSZKÓWKBLY35

19059
8/5/2020

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS Intel® Compute Card CD1M3128MK.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 6.6 MB
 • SHA1: 1764D2A6C92910D0B16BE3E74AA0091EFF0D789B
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.8 MB
 • SHA1: BA864D5D32F6DA11A2085E1001DC7635E12DC1DE
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 6.2 MB
 • SHA1: 16968E65EDCE3FF7269B1A185A864AE81202561F

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS Intel® Compute Card CD1M3128MK. Wystarczy pobrać jeden.

Który plik wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [UZUPEŁNIAKBLY35.86A.0061.EB.msi] - Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez system F7 [KOD0061.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja UEFI BIOS [UEKBLY35.86A.0061.UEFI.zip] — umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Można również znaleźć szczegółowe instrukcje krok po kroku dotyczące sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji systemu BIOS.

Opcjonalne: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel Integrator Toolkit i VCUST.

Co nowego w tej wersji?

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów w tej wersji BIOS.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.