Intel® Edison z płytą breakout do pakietu CAD Arduino*

19064
8/3/2017

Wprowadzenie

Ten pakiet plików do pobrania zawiera schemat, listę materiałów i pliki układu płyty głównej Intel® Edison z zestawem płyty głównej Breakout dla Arduino*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 3.3 MB
  • SHA1: E74F6296B2B8D7D01B309C6733F79535086E3678

Szczegółowy opis

Uwaga

Firma Intel zakończyła produkcję płyt programistycznych Intel® Galileo, modułu obliczeniowego i zestawów programistycznych Intel® Edison, a także modułu obliczeniowego i zestawów programistycznych Intel® Joule™®. Firma Intel nie planuje wypuszczania na rynek nowego oprogramowania dla platform Intel® Galileo, Intel® Edison lub Intel® Joule'a.

Od 15 września 2017 r. firma Intel zarchiwizuje swoje zasoby online . Dostęp dla społeczności forum Intel® Galileo, Intel® Edisona i Intel® Joule'a pozostanie niedostępny do 15 czerwca 2020 r. Pliki objęte licencjami open source będą nadal powszechnie dostępne w kodach binarnym i źródłowym na serwisie GitHub*.

Celu

Pakiet ten zawiera następujące pliki dla Intel® Edison z płytą breakout dla Arduino*:

  • Układ PCB w . Format BRD
  • Projekt PCB w . Format DSC
  • Schemat płyty głównej w formacie PDF
  • Lista zestawień materiałowych

Uwaga: Aby uzyskać dostęp do tych formatów plików, wymagane są określone aplikacje oprogramowania. Podane informacje są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i mogą nie być zgodne z wariantami dostępnymi na rynkach światowych.

Dostawcy umieszczeni na liście materiałowej zastrzegają sobie prawo do przeglądu swoich ofert; podwykonawsze wyboru pozostają wyłączną odpowiedzialnością użytkownika końcowego.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.