Sterownik aparat zaufanego wykonywania Intel® (Intel® TXE) dla CD1C32GK, CD1C64GK, CD1P64GK

19068
5/9/2019

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania instaluje sterownik Intel® Trusted Execution Engine Interface i oprogramowanie sprzętowe dla Intel® Compute Card CD1C32GK, CD1C64GK i CD1P64GK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 72.9 MB
  • SHA1: 5821B8955AF6B274746E1D5F15DDFCD141AD5FB2

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania zawiera sterownik Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXE) i oprogramowanie sprzętowe dla Intel® Compute Card CD1C32GK, CD1C64GK i CD1P64GK. Sterownik Intel TXE jest wymagany dla funkcji bezpiecznego rozruchu i zabezpieczeń platformy.


Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Card?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.