Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600WF i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

19078
11/21/2018

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla Intel® OFU utility i WinPE*. (00.01.0015) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 34.3 MB
 • SHA1: 6A24222822328B1E6C306D5F73763E800B7767D0
 • Rozmiar: 18.7 KB
 • SHA1: 992BBE7AF1EE40E5E3A0E920DD1EFBC37F899EB8

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego opiera się na oprogramowaniu Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — 00.01.0014
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.340
 • Oprogramowanie sprzętowe MC — 1.60.56383bef
 • FRUSDR – 1,60

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF oraz System serwerowy Intel® r2000WF dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i środowiska preboot.

Celu

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • SYSTEM BIOS: 00.01.0015
 • ME: 04.00.04.340
 • BMC: 1.74.ee39402a
 • FRUSDR: 1,74

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy postępować zgodnie z następującym procesem aktualizacji.

 • Oprogramowanie sprzętowe BMC
 • BIOS
 • Oprogramowanie sprzętowe Aparatu Zarządzania (ME)
 • FD
 • FRUSDR

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Notatki

 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Ten pakiet aktualizacji musi być zainstalowany przy użyciu technologii Intel(R) One-Boot Flash Update (OFU) V14.1, kompilacja 19 lub nowsza.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.