Intel® Server Board S2600WF – aktualizacje systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i systemu WinPE*

19078
2/24/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla narzędzi Intel® OFU i winPE* (02.01.0013), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

 • OS Independent
 • Rozmiar: 35.6 MB
 • SHA1: 2558477E7DE57B70B7B827670A5D26934EA65A12

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE używaj tego pakietu aktualizacji oprogramowania (ŁĄCZENIA) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla Nutanix* Enterprise Cloud. Ten system opiera się na menedżerze cyklu życia firmy Nutanix firmy Prism w celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę Kompatybilność sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji zawartych w tympakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

 • System BIOS – R02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 2,00

Nieudany dostęp do wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednie środowisko wykonywania programu Intel® Server System R1000WF i rodziny Intel® Server System R2000WF dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i środowiska wykonywania systemu Windows* Preboot.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® pierwszej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji obejmuje następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS – 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME – 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 na temat implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji oprogramowania sprzętowego BMC
 • FRUSDR – 2,01
 • Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM) – 01.02.00.5444

Aby wyświetlić aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ważne uwagi

 • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania programowego DCPMM FW, prosimy o kontakt z częścią tego pakietu "DCPMM_Update_Intructions.txt", aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji DCPMM.
 • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 dla pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM), jeśli otrzymali Państwo moduły DCPMM DIMM z innym FW, prosimy o zainstalowanie tego oprogramowania.
 • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, gdy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKICH" na BMC EWS, nie można zmodernizować/obniżyć poziomu BMC i FRUSDR zgodnie z oczekiwaniami. Aktualizacje można nadal przeprowadzać za pomocą programu Redfish lub BMC EWS.
 • Wersje BMC i FRUSDR nie mogą zostać przesune na wersję wsteczną.
 • W przypadku systemów Windows i WinPE użytkownik musi wyjść/zamknąć wiersz poleceń po każdej aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania sprzętowego zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co jest nowego, napraw błędów i znanych problemów.
 • Ten pakiet aktualizacji należy zainstalować przy użyciu wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersji 14.1 lub nowszej.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.