Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600WF i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

19078
2/24/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla narzędzia Intel® OFU i WinPE* (02.01.0013), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 35.6 MB
 • SHA1: 2558477E7DE57B70B7B827670A5D26934EA65A12

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy korzystać z tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem Intel® Data Center Block dla nutanix* Enterprise Cloud. Wspomniany system w przypadku aktualizacji oprogramowania sprzętowego opiera się na oprogramowaniu Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix. Więcej informacji można znaleźć na stronie Menedżer cykli życia nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następującewymagania:

 • System BIOS — R02.01.0012
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.381
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.89b32e0d
 • FRUSDR – 2,00

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF oraz System serwerowy Intel® r2000WF dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i środowiska preboot.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — 02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji oprogramowania sprzętowego BMC
 • FRUSDR – 2.01
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM) — 01.02.00.5444

Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ważne informacje

 • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania OPERACYJNEGO DCPMM. Instrukcje aktualizacji DCPMM można znaleźć w części "DCPMM_Update_Intructions.txt" tego pakietu w celu uzyskania instrukcji aktualizacji DCPMM.
 • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5417 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduł DIMM DCPMM z inną jednostką oprogramowania (FW) został zainstalowany.
 • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.
 • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej.
 • W przypadku systemu Windows i WinPE użytkownik musi zakończyć/zamknąć wiersz poleceń po każdej aktualizacji.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji 19 lub nowszej wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.