Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600WF i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility

19078
4/7/2022

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny Intel® Server Board S2600WF dla Intel® OFU utility i WinPE* (02.01.0014), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji dotyczącej wymagań.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 82.6 MB
 • SHA1: A632FDC5D1FFC7B8C6C06733C1B9A1F756B313FC

Szczegółowy opis

Uwagę:

NIE należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania (SUP) opartego na systemie operacyjnym, jeśli system jest blokiem intel® data center dla chmury przedsiębiorstw Nutanix*, wspomniany system opiera się na Prism Life Cycle Manager firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę menedżera cyklu życia Nutanix*. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego
Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

 • System BIOS — R02.01.0014
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.505
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.86. 2da97d3
 • FRUSDR – 2,02

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF oraz odpowiednią rodzinę System serwerowy Intel® R1000WF oraz rodzinę System serwerowy Intel® R2000WF dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i środowiska preboot.

Celu

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® jedenastej i drugiej generacji

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania sprzętowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS — 02.01.0015
 • Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.601
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC – 2.88.6999d21a
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji oprogramowania sprzętowego BMC
  • FRUSDR – 2,03
 • Oprogramowanie sprzętowe pamięci trwałej Intel® Optane™ DC (DCPMM) — 01.02.00.5446

Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ważne informacje

 • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania DCPMM FW. Instrukcje dotyczące aktualizacji DCPMM można znaleźć w części "DCPMM_Update_Intructions.txt" tego pakietu.
 • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5446 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (DCPMM), jeśli moduł DIMM DCPMM z inną jednostką oprogramowania (FW) został zainstalowany.
 • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.
 • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej.
 • W przypadku systemu Windows i WinPE użytkownik musi zakończyć/zamknąć wiersz poleceń po każdej aktualizacji.
 • Zanim rozpoczniesz aktualizację oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, co nowego, poprawek błędów i znanych problemów.
 • Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą kompilacji 19 lub nowszej wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1 .

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.