Rodzina bios® Intel® Server Board S2600WF i aktualizacja oprogramowania układowego dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*

19078
12/3/2021

Wprowadzenie

Ten plik do pobrania zawiera pakiet aktualizacji systemu dla rodziny serwerowych płyt podstawowych Intel® S2600WF dla Intel® OFU Utility i WinPE* (02.01.0014), przeczytaj informacje o zależnościach oprogramowania układowego w sekcji wymagania.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 75.2 MB
 • SHA1: 121B32F28E45E1392138ACCA8A6FCED70D038424

Szczegółowy opis

Uwaga:

Nie należy używać tego pakietu aktualizacji oprogramowania opartego na systemie operacyjnym (SUP), jeśli system jest blokiem centrum danych Intel® dla Nutanix* Enterprise Cloud. Ten system opiera się na Programie Cyklu Życia Prism firmy Nutanix w przypadku wszelkich aktualizacji oprogramowania układowego. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Nutanix* Life Cycle Manager. Aby uzyskać listę zgodności sprzętu i oprogramowania układowego, odwiedź stronę zgodności sprzętu i oprogramowania sprzętowego Nutanix*.

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego

Aby zaktualizować stos oprogramowania układowego systemu do wersji zawartych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania układowego systemu w systemie musi spełniać następujące kryteria:

 • System BIOS - R02.01.0013
 • Oprogramowanie sprzętowe ME - 04.01.04.423
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC - 2.48
 • FRUSDR - 2.00

Niepowodzenie w uzyskaniu wymaganego stosu oprogramowania układowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Przegląd

Ten rekord pobierania zawiera pakiet aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania układowego dla rodziny Intel® Server Board S2600WF, a także odpowiednie karty Intel® Server System R1000WF i Intel® Server System R2000WF, Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility i Środowisko wykonywania przed uruchomieniem systemu Windows*.

Cel

Ten pakiet aktualizacji oprogramowania układowego obsługuje rodziny skalowalnych procesorów Intel® Xeon® 1. i 2. generacji.

Ten pakiet aktualizacji zawiera następujące aktualizacje oprogramowania układowego systemu na poziomie produkcyjnym:

 • System BIOS - 02.01.0014
 • Oprogramowanie sprzętowe ME - 04.01.04.505
 • Oprogramowanie sprzętowe BMC - 2.86

  • Przeczytaj ta-1161 o implementacji reguł złożoności haseł dla tej wersji oprogramowania sprzętowego BMC
 • FRUSDR - 2,02
 • Intel® Optane™ DC Persistent Memory Firmware (DCPMM) — 01.02.00.5446

Aby wyświetlić aktualizacje oprogramowania układowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Ważne uwagi

 • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji DCPMM FW. Zapoznaj się z częścią "DCPMM_Update_Intructions.txt" tego pakietu, aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji DCPMM.
 • Ten pakiet SFUP zawiera FW 01.02.00.5446 dla Intel® Optane™ DC Persistent Memory (DCPMM). Jeśli moduły DCPMM DIMM zostały odebrane z innym modułem FW, zainstaluj ten pakiet, aby zaktualizować moduł FW.
 • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, gdy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako Deny ALL w BMC EWS, BMC i FRUSDR nie można uaktualnić/obniżyć zgodnie z oczekiwaniami zachowania. Aktualizacje mogą być nadal wykonywane za pośrednictwem Redfish lub BMC EWS
 • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznych.
 • W przypadku systemów Windows i WinPE użytkownik musi zamknąć/zamknąć wiersz polecenia po każdej aktualizacji.
 • Zapoznaj się najpierw z informacjami o wersji, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania układowego.
 • Zainstaluj ten pakiet aktualizacji przy użyciu aktualizacji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.1 build 19 lub nowszej.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.