Sterownik Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla systemu Windows*

19085
7/19/2019

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera oprogramowanie platformy Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) w wersji 2.4.100.51291.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Rozmiar: 31.7 MB
  • SHA1: 55C33C8FB60273172D04922212BAC9BD7641B5AC

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje oprogramowanie platformy Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) w wersji 2.4.100.51291 dla Intel® Server Board S1200SPO i System serwerowy Intel® R1000SPO z zainstalowaną rodziną procesorów Intel® Xeon® E3 v6. Intel SGX oprogramowanie jest wymagane, jeśli bezpieczeństwo SGX jest włączone w BIOS-ie.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.