Sterownik Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dla systemu Windows*

19085
11/22/2019

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera oprogramowanie platformy Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) w wersji 2.5.101.3.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 33 MB
  • SHA1: 74A82F07EA634870E374000572D982EAB9B28A39

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje oprogramowanie platformy Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) w wersji 2.5.101.3 dla Intel® Server Board S1200SPO i System serwerowy Intel® R1000SPO z zainstalowaną rodziną procesorów Intel® Xeon® E3 v6 . Intel SGX oprogramowanie jest wymagane, jeśli bezpieczeństwo SGX jest włączone w BIOS-ie.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.