Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

19092
4/16/2018

Wprowadzenie

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) jest używany do debugowania i dostarczania serwerów Intel® przez BMC poza pasmem (1.2).

Dostępne pliki do pobrania

 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, CentOS 7.3*
 • Rozmiar: 85.6 MB
 • SHA1: DFB01FE35BA47583D13A905C7E2D248807947216

Szczegółowy opis

Celu

Narzędzie Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) to jednoserwerowe narzędzie służące do debugowania i dostarczaniapłytserwerowych Intel® ® oraz systemów serwerowych Intel® zdalnie za pośrednictwem sieci BMC out-of-band.


Użyj tego narzędzia w systemach Red Hat Enterprise Linux* 6.8 i 7.3, SuSE Linux Enterprise Server* 11.4 i 12.3 oraz CentOS* 6.8 i 7.3, by:

 • Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.
 • Wdrażanie skryptów niestandardowych dla użytkownika.
 • Skonfiguruj ustawienia BIOS/BMC.
 • Zapisz ustawienia bios/BMC w . Plik INI.
 • Importuj ustawienia systemu BIOS/BMC z . Plik INI.
 • Uruchom okno KVM w celu uzyskania zdalnego sterowania.
 • Uruchamianie wirtualnych nośników poprzez przekierowywanie pliku obrazu/iso.
 • Wykonuje polecenia ipmitool.
 • Uzyskaj/ustaw status zasilania.
 • Informacje o czujniku wyświetlacza.
 • Pobierz dziennik NUMERU WIOŚ.
 • Konfiguracja/wyłączenie adresu IP IP ipv4/ipv6 BMC LAN.
 • Skonfiguruj BMC LAN ipv4/ipv6 na DHCP.
 • Opcja Get/Set LAN Fail Over.
 • Wyświetl pozycję węzła w obudowie.
 • Informacje o systemie wyświetlaczy/FRU/pamięci/procesorze/zasilam.
 • Generuj dziennik debugowania BMC.

Dostępna dokumentacja

Zapoznaj się z przewodnikiem użytkownika dotyczącym korzystania z zestawu narzędzi.

Zapoznaj się z informacjami o wersji w celu uzyskania instrukcji instalacji, obsługiwanego sprzętu, nowości, poprawek błędów i znanych problemów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.