Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool)

19092
5/4/2021

Wprowadzenie

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) służy do debugowania i dostarczania serwerowych płyt głównych i systemów Intel® za pośrednictwem BMC poza pasmem. (2.1.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Ubuntu 18.04 LTS*, Ubuntu 20.04 LTS*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Ubuntu 16.04*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, CentOS 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8.1*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*, Red Hat Enterprise Linux 8.2*
  • Rozmiar: 99.8 MB
  • SHA1: CB0E9E0EE8C67532D228F84300E9029FA8B3E63A

Szczegółowy opis

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) to jednoserwerowe narzędzie do debugowania i dostarczania serwerowych płyt głównych i systemów Intel®® za pośrednictwem BMC poza pasmem. Narzędzie Intel® SDPTool jest zaprojektowane do współpracy z następującymi rodzinami serwerowych płyt głównych Intel®® Server Board:

Rodzina Intel® Server Board S2600WT/S2600WTR
Rodzina Intel® Server Board S2600KP/S2600KPR
Rodzina Intel® Server Board S2600TP/S2600TPR
Rodzina Intel® Server Board S2600CW/S2600CWR
Rodzina Intel® Server Board S2600WF/S2600WFR
Rodzina Intel® Server Board S2600ST/S2600STR
Rodzina Intel® Server Board S2600BP/S2600BPR
Rodzina Intel® Server Board S9200WK
Rodzina Intel® Server Board D50TNP
Rodzina Intel® Server Board M50CYP
rodzina Intel® Server Board M70KLP

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.