Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) dla systemu Linux*

19092
10/21/2022

Wprowadzenie

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) służy do debugowania i dostarczania serwerowych płyt głównych i systemów Intel® za pośrednictwem BMC poza pasmem.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 75.4 MB
  • SHA1: 70BAAFFC12DDDFDC43B399F5B0D47C7591B0FAEE

Szczegółowy opis

1. Wprowadzenie

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) służy do debugowania i dostarczania serwerów Intel® za pośrednictwem BMC poza pasmem.

2. Obsługiwane platformy Intel®

Intel® Server Board z serii S2600 (rodzina procesorów Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4)

Intel® Server Board (rodzina skalowalnych procesorów Intel® Xeon®)

Intel® Server Board (rodzina skalowalnych procesorów drugiej generacji Intel® Xeon®)

Intel® Server Board (rodzina procesorów Intel® Xeon® Platinum 9200)

Rodzina Intel® Server Board D50TNP

Rodzina Intel® Server Board M50CYP

Rodzina Intel® Server Board M70KLP

Rodzina Intel® Server Board D40AMP

Rodzina Intel® Server Board M20NTP

3. Obsługiwane systemy operacyjne

Red Hat* Enterprise Linux 8.x i 9.x. Wszystkie 64-bitowe dystrybucji.

SuSE* Linux* Enterprise Server 15. Wszystkie 64-bitowe dystrybucji.

CentOS 8.x. Wszystkie 64-bitowe dystrybucji.

Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS i Ubuntu 22.04 LTS.

4. Wstępnie doprecyzowywale

— Python 3.x

— ipmitool 1.8.18

— 7.29.0, 7.29.0

— Opensl 1.0.0x powyżej

— Wget 1.16 powyżej

— żądania Pythona

— Wersja 1.7 i wyższa, Java OpenJDK/Oracle*, 64-bitowa

— Icedtea-web

— sterowniki OpenIPMI

5. Instalacja i nieinstaluj

Instalacja:

Aby zainstalować Intel® SDP Tool na serwerze zarządzania

1. Pobierz lub skopiuj pakiet Intel® SDP Tool "SDPTool-x.y-z.plan.gz" do katalogu docelowego.

2. Nie opóźniaj pliku 9.gz.

Monit #> plan -xvzmf SDPTool-x.y-z.plan.gz

3. Przejdź do folderu katalogu untarred "SDPTool-x.y-z". Uruchom sdptool_install.sh, aby zainstalować pakiet, na przykład poniżej:-

Monit #> cd <path/to/SDPTool-x.y-z>

Monit #> ./sdptool_install.sh

Jeśli starsza wersja jest obecna, odinstaluj ją najpierw za pomocą poniższego polecenia:

Monit #> ./sdptool_uninstall.sh

Możesz też skorzystać ze skryptu aktualizacji:

Monit #> ./sdptool_update.sh

Odinstalowanie:

Aby odinstalować pakiet, wprowadź następujące polecenia:

Monit #> plan -xvzmf SDPTool-x.y-z.plan.gz

Monit #> cd <path/to/sdptool-x.y-z>

Monit #> ./sdptool_uninstall.sh

Modernizacja:

Aby zaktualizować pakiet, wprowadź następujące polecenia:

Monit #> plan -xvzmf SDPTool-x.y-z.plan.gz

Monit #> cd <path/to/sdptool-x.y-z>

Monit #> ./sdptool_update.sh

6. Użytkowanie

Pełne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi (sekcja 3)

7. Znane problemy i obejścia

1. Podczas korzystania z funkcji wirtualnych narzędzi SDPTool, montaż tego samego pliku wirtualnego z tego samego hosta na

ten sam system docelowy nie jest obsługiwany.

Poprzedni zainstalowany obraz musi zostać odinstalowany przed montażem.

2. Czasami błędy SDPTool pojawiają się z komunikatem CMD TIMEOUT podczas poleceń ponownego uruchamiania.

3. cup_deploy kiedyś nie działa z powodu "nieudanego przesyłania plików do wewnętrznych wirtualnych nośników".

Resetowanie BMC powinno rozwiązać ten problem.

4. funkcja softwareinventory nie będzie działać, zostanie naprawiona w przyszłej wersji.

Korzystaj z systeminfo do bieżących inwentaryzacji, odwiedź Centrum pobierania firmy Intel, aby uzyskać

najnowszy inwentaryzacja oprogramowania sprzętowego.

5. Wdrażanie chyłek w trybie "ekscesów" WIOŚ nie jest obsługiwane przy ustawianiu hasła systemu BIOS.

8. Nowe/nieobsługiwanych funkcji i zmian

4.2-0

1. Dodano -zdeksuaj, -dołączony i -zdekantuj obsługę flag dla polecenia cup_deploy.

2. Dodatkowa obsługa poleceń cup_inspect

3. Dodatkowa obsługa pliku konfiguracji

4. Obsługa dodana dla poniższych systemów operacyjnych

— Red Hat* Enterprise Linux 9.x

— Ubuntu 22.04 LTS

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.