Intel® Ethernet sterowniki dla systemu iWARP (PF, VF i biblioteki przestrzeni użytkownika) w systemie Linux*

19111
5/14/2019

Wprowadzenie

Sterowniki Intel® iWARP (PF, VF i biblioteka przestrzeni użytkownika) dla połączenia PCIe* 40 Gigabit Ethernet w systemie Linux*. (1.8.18)

Dostępne pliki do pobrania

  • Linux*
  • Rozmiar: 199.1 KB
  • SHA1: 8B41CAB77BC77B2D4E29B1E0CBF66F8534896F72

Szczegółowy opis

Przegląd

Intel® Ethernet sterowniki dla systemu iWARP (PF, VF i biblioteki przestrzeni użytkownika) w systemie Linux*.

Sterownik i40iw obsługuje urządzenia oparte na następujących kontrolerach i połączeniach:

  • Intel® Ethernet Connection X722

Co nowego?

Zapoznaj się z informacjami o wersji i readme w celu uzyskania instrukcji instalacji, sposobu identyfikacji karty sieciowej, parametrów wiersza poleceń, dodatkowych funkcji i znanych problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.