Sterownik szeregowe we/wy Intel® dla CD1C32GK, CD1C64GK, CD1P64GK

19112
7/27/2016

Wprowadzenie

Instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® GPIO dla Intel® Compute Card CD1C32GK, CD1C64GK i CD1P64GK.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10, 64-bit*
  • Rozmiar: 2.6 MB
  • SHA1: 296F31EADCA652A3971755F1BD65C101713C9A1F

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik kontrolera hosta szeregowe we/wy Intel® GPIO dla Intel® Compute Card CD1C32GK, CD1C64GK i CD1P64GK.

Nie wiesz, czy jest to właściwy sterownik dla Twojego Intel® Compute Card?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.