Sterownik systemu Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) i Technologia pamięci Intel® Rapid Enterprise (Intel® RSTe) Linux* dla płyt serwerowych i systemów Intel® opartych na chipsetach Intel® 62 razy

19131
2/26/2018

Wprowadzenie

Obsługuje urządzenia Intel® Volume Management Devices (Intel® VMD), Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) i Technologia pamięci Intel® Rapid enterprise (Intel® RSTe). (5.4.0)

Dostępne pliki do pobrania

  • Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*
  • Rozmiar: 4.2 MB
  • SHA1: F8C07CC1848EE4A07B42ACB82F6822AC5E7D1EEF

Szczegółowy opis

Celu

Obsługuje urządzenia Intel® Volume Management Devices (Intel® VMD), Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) oraz Technologia pamięci Intel® Rapid enterprise (Intel® RSTe).

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.