Aktualizacja systemu BIOS [DNKBLi30]

19137
11/2/2021

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC7i3DNHE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHNC, NUC7i3DNKTC i płyta główna Intel® NUC NUC7i3DNBE.

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Rozmiar: 7.7 MB
 • SHA1: 52D18B8D47CE1122108481984D5D840652392C87
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 8.8 MB
 • SHA1: 901C84432DE9227B37666760B2DAA0315C74C5AD
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7.4 MB
 • SHA1: 78157FC4AD89A79F15D32150E1F10A17C3EE46E3
 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 7.3 MB
 • SHA1: 40BFC56A50DE7BDB916ACEECC2BF3C10A9CF4BED

Szczegółowy opis

Celu
Ten rekord pobierania zawiera opcje aktualizacji systemu BIOS zestaw Intel® NUC NUC7i3DNHE, NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHNC, NUC7i3DNKTC i płyta główna Intel® NUC NUC7i3DNBE. Wystarczy pobrać jeden.

Który plik należy wybrać?

 • Ekspresowa aktualizacja systemu BIOS [DNKBLi30.86A.0075.EB.msi] - Samodzielne rozpakowywanie pliku aktualizacji opartego na systemie Windows*, zaprojektowanego do stosowania w systemach Windows.
 • Aktualizacja systemu BIOS przez przywracanie [DN0075.bio] — A. Plik BIO do wykorzystania w metodzie aktualizacji systemu BIOS przez system F7 lub proces odzyskiwania systemu BIOS. W mało prawdopodobnym przypadku przerwania aktualizacji systemu BIOS może się okazać, że system BIOS znajduje się w stanie niezdatnym do użytku. Skorzystaj z aktualizacji systemu BIOS odzyskiwania, aby wyjść z tego stanu. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja iFlash systemu BIOS [DNKBLi30.86A.0075.BI.zip] - Narzędzie oparte na DOS do aktualizacji systemu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego. Wymaga pendrive'a USB lub płyty CD.
 • Aktualizacja SYSTEMU BIOS UEFI [DNKBLi30.86A.0075.UEFI.zip] - Umożliwia aktualizację systemu BIOS z powłoki EFI. Wymaga ono pendrive'a USB.

Co nowego w tej wersji?

 • Początkowe jednostki NUC7i5DNxE z numerami SA -502 i -503 muszą zostać zaktualizowane do wersji SYSTEMU BIOS 0031 lub nowszej, aby Intel Unite® działało.
 • W tej wersji BIOS zapoznaj się z informacjami o wersji, aby uzyskać dodatkowe poprawki i nowe funkcje.

Uwaga:

 • Plik readme zawiera instrukcje aktualizacji systemu BIOS dla zaawansowanych użytkowników. Jeśli potrzebujesz kompletnych instrukcji krok po kroku dotyczących sposobu korzystania z każdej z tych metod aktualizacji SYSTEMU BIOS, zapoznaj się z instrukcjami aktualizacji systemu BIOS.
 • Po rozpoczęciu procesu aktualizacji systemu BIOS, pojawianie się wiadomości na ekranie może zająć nawet 30 sekund. Po rozpoczęciu procesu aktualizacji nie należy wyłączać systemu przed ukończeniem aktualizacji. Aktualizacja potrwa do 3 minut.
 • Obniżenie wersji systemu BIOS do wcześniejszej wersji nie jest zalecane i może nie być obsługiwane.
 • Aby rozwiązać problem prędkości m.2 NVMe, system BIOS musi zostać zainstalowany przy użyciu metody odzyskiwania zworki.
 • Opcjonalnie: Plik listy UQI zawarty w tym rekordzie zawiera wartości UQI, które mogą być używane przez Narzędzie do integracji Intel® Integrator Toolkit i VCUST.

Nie wiesz, czy jest to właściwy system BIOS dla Twojego komputera Intel NUC?
Uruchom narzędzie Intel® Driver and Support Assistant, aby automatycznie wykryć aktualizacje sterowników lub oprogramowania.

Powiązany temat
Rozwiązywanie problemów z biosem

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.