Rodzina Intel® Server Board S2600ST — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) — narzędzie

19139
5/29/2018

Wprowadzenie

Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (00.01.0013), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 17.5 MB
 • SHA1: 27CFCC4790C49DDC383601E943C77C5C6E6AF62F

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 00.01.0009
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.288
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.29.7d703f59
FRUSDR – 1,24

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 00.01.0013
ME: 04.00.04.294
BMC: 1.43.91f76955
FRUSDR: 1,28

Platformy pomocy technicznej i zależności

Obsługiwane procesory:
Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:
Status wersji procesora
0x50653 0x01000140 (Intel Xeon skalowalny B1)
0x50654 0x02000043 (skalowalne Intel Xeon H0)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:
1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
2. BIOS
3. Oprogramowanie sprzętowe aparatu zarządzania firmy Intel® (Intel® ME FW)
4. FD
5. FRUSDR

Ważna uwaga

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1, kompilacja 14 lub nowsza.

1. Pakiet C-State działa dobrze jedynie z częściami rodziny skalowalnych procesorów Xeon® H0. W przypadku innych kroków w rodzinie skalowalnych Intel Xeon c6 nieprzenośność jest twardym kodem od strony BIOS.
2. BioS R00.01.0001 nie obsługuje online obniżenia wersji do żadnego systemu Dxxx lub Xxxx BIOS.
3. SYSTEM BIOS R00.01.0001 został usunięty z rodziny skalowalnych Intel Xeon A1 z mikrokodem (m1350651_8000002B) oraz Intel Xeon skalowalnych rodzin B0 mikrokodów (m9750652_80000035).
4. Usunięto obsługę updateNvram dla narzędzia iflash32 ze względu na bezpieczeństwo systemu BIOS SRA.
5. Uaktualnienie wersji zabezpieczeń do wersji v0002 w SYSTEMIE BIOS R00.01.0002 zapobiega obniżeniu poziomu systemu BIOS w trybie normalnym do R00.01.0001. Możesz skorzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS, chociaż firma Intel nie zaleca obniżania oprogramowania sprzętowego.
6. Jeden nowy klucz produkcyjny jest wbudowany w system BIOS R0004, co skoryguje ciąg OEM.
7. Ta wersja obejmuje aktualizację wersji zabezpieczeń do wersji 0004. Dzięki niższej wersji zabezpieczeń system BIOS nie przejdzie w tryb normalny do poprzedniej wersji. Możesz skorzystać z procesu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
8. System nie może obniżyć Intel ME od 04.00.04.288 do 04.00.04.235 lub starszej wersji, jeśli wersja systemu BIOS to R0009. Jest to oczekiwane zachowanie.
9. Aktualizacja wersji zabezpieczeń do 0005 od czasu bios-r010. Zapobiega to obniżaniu wersji systemu BIOS w trybie normalnym do poprzedniej wersji, przy niższej wersji zabezpieczeń. Możesz skorzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
10. Obniżenie poziomu BMC poniżej 1,43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Instrukcje użytkowania pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu

Możesz zaktualizować ten pakiet za pomocą jednej z następujących metod:

 • System operacyjny Windows* lub Linux* z Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) w wersji 14.1, kompilacja 14 lub nowsza
 • Windows Preboot Execution Environment* (WinPE*)

Aby zaktualizować system Windows* i Linux* lub systemy operacyjne za pomocą narzędzia Intel® One Boot Flash Update Utility (Intel® OFU)

Możesz pobrać narzędzie Intel® One Boot Flash Update. Jest ono częścią biosu, narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i konfiguracji dla systemu Windows* i Linux*. Szczegółowe informacje na temat Intel® OFU znajdziesz w instrukcji obsługi Intel® OFU
instalacji i użytkowania Intel OFU.

Użyj Intel OFU, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu za pomocą następujących czynności:

 1. Zainstaluj Intel OFU w systemie Windows* lub Linux*.
 2. Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
 3. Rozpakaj pakiet do foldera.
 4. Uruchom następujące polecenie w wierszu poleceń windows* / w oknie terminala Linux*:
  :\flashupdt -u \flashupdt.cfg

Aby zaktualizować z Windows Preboot Execution Environment* (WinPE*)

Możesz wstawić pakiet Aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu do niestandardowego obrazu Windows PE*, aby stworzyć płytę CD Windows PE* z możliwością uruchomienia. Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu z niestandardowej płyty CD WinPE za pomocą następujących czynności:

 1. Uruchom serwer z niestandardową płytą CD WinPE.
 2. Uruchom skrypt WinPE_x64_Update.bat (nazwa może być inna, zależy od własnego dostosowania).

  Uwaga: Narzędzie Intel® OFU uwzględnia wielkość liter. Dlatego też podczas przesyłania
  Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą pendrive'a USB z systemu Microsoft Windows* do systemu Linux
  środowisko, należy najpierw wyodrębnić w środowisku Linux*. W innym przypadku
  będzie musiał zamontować pendrive USB ręcznie z opcją vfat w systemie Linux, aby uniknąć
  konwersja z obudowy wyższej na niższą i odwrotnie.
 3. Aby narzędzie Intel® OFU działało prawidłowo w systemie operacyjnym x64, musisz przeczytać informacje o wersji Intel OFU w przypadku znanych problemów z instalacją Intel OFU.
 4. W tym pakiecie SFUP firma Intel udostępnia jedynie plik wsadowy WinPE_x64_Update.bat dla rozwiązania 64-bitowego WinPE2.1/3.0. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia niestandardowej płyty CD WinPE można znaleźć w dokumencie "Biała księga dotycząca narzędzi serwerowych dla WinPE.pdf ".
 5. Windows PE 2.0: zbudowany z systemu Windows Vista* SP1 EM64T
 6. Windows PE 2.1: zbudowany z systemu Windows Vista SP1 lub Windows Server* 2008, EM64T
 7. Windows PE 3.1: zbudowany z systemu Windows Server 2008 R2, EM64T
 8. Sterownik IPMI firmy Microsoft jest ładowany domyślnie z płyty CD WinPE, jeśli chcesz użyć .

Jeśli masz sterownik IPMI firmy Intel zamiast sterownika MS IPMI do aktualizacji oprogramowania sprzętowego, możesz odinstalować sterownik Microsoft IPMI* przez:
Devicesetup.exe 9Cv usuń *IPI0001
Uwaga: IPI0001 to identyfikator urządzenia dla sterownika IPMI firmy Microsoft.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.