Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz WinPE*

19139
10/22/2018

Wprowadzenie

Aktualizacja systemu BIOS Intel® Server Board S2600ST oraz oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (00.01.0014), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 30.7 MB
  • SHA1: 0DAD3790FA198BD58455E4758885CAE4CCCA1A89

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 00.01.0013 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.294 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.43.91f76955 lub nowsze
FRUSDR — 1,28 lub nowsze

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 00.01.0014
ME: 04.00.04.340
BMC: 1.60.56383bef
FRUSDR: 1,40

Platformy pomocy technicznej i zależności

Obsługiwane procesory:
Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:
Status wersji procesora
0x50653 0x01000144 (Xeon Scalable B1)
0x50654 0x0200004D (Xeon Scalable H0)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy postępować zgodnie z następującym procesem aktualizacji.
1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
2. BIOS
3. Oprogramowanie sprzętowe aparatu zarządzania (ME)
4. FD
5. FRUSDR

Ważna uwaga

Ten pakiet aktualizacji musi być zainstalowany przy użyciu narzędzia Intel® One-Boot Flash Update (Intel® OFU) Wer. 14.1, kompilacja 14 lub nowsza.

1. Pakiet C-State działa dobrze jedynie z elementami rodziny Skalowalnych Xeon® H0, dla innych kroków w rodzinie skalowalnych procesorów Xeon® Brak przechowywania C6 jest kodem twardym od strony BIOS.
2. BioS R00.01.0001 nie obsługuje online obniżenia poziomu do wszystkich systemów Dxxx lub Xxxx BIOS.
3. SYSTEM BIOS R00.01.0001 usunięty z rodziny skalowalnych procesorów Xeon® A1 z rodziny mikrokodów (m1350651_8000002B) oraz rodziny skalowalnych procesorów Xeon® B0 (m9750652_80000035).
4. Usunięto obsługę narzędzia "UpdateNvram" dla narzędzia iflash32 ze względu na bezpieczeństwo systemu BIOS SRA.
5. uaktualnienie wersji zabezpieczeń do wersji v0002 w systemie BIOS R00.01.0002 zapobiega obniżeniu poziomu systemu BIOS w trybie normalnym do R00.01.0001; użytkownik może korzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS, chociaż firma Intel nie zaleca obniżania oprogramowania sprzętowego
6. Jeden nowy klucz produkcyjny jest wbudowany w system BIOS R0004, co skoryguje ciąg OEM.
7. Ta wersja zawiera aktualizację wersji zabezpieczeń do wersji 0004. Zapobiega to obniżeniu standardowego trybu bios do poprzedniej wersji z niższą wersji zabezpieczeń. Użytkownik może korzystać z procesu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
8. System nie może obniżyć ME od 04.00.04.288 do 04.00.04.235 lub starszej wersji, jeśli wersja systemu BIOS to R0009. Jest to oczekiwane zachowanie.
9. Uaktualnienie systemu BIOS R010 do wersji zabezpieczeń do 0005 uniemożliwia obniżenie wersji systemu BIOS w trybie normalnym do poprzedniej wersji z niższą wersji zabezpieczeń. Użytkownik może skorzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
10. Obniżenie wersji poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.

Instrukcje użytkowania pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu

Ten pakiet można zaktualizować za pomocą jednej z następujących metod:
— system operacyjny Windows* lub Linux* z technologią Intel® One-Boot Flash Update (Intel OFU)
Wersja 14.1, wersja 14 lub nowsza)
— Windows* Preboot Execution Environment (WinPE)

Aby zaktualizować system Windows* i Linux* lub systemy operacyjne za pomocą intel one boot
Narzędzie Flash Update Utility (OFU)

Intel One Boot Flash Update narzędzia można pobrać z https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/download-center/home.html. Jest ono częścią "BIOS, Firmware Update & Configuration Utilities" dla systemu Windows i Linux. Prosimy o zapoznanie się z Intel OFU przewodnikiem użytkownika na temat szczegółowych informacji na temat instalacji i użytkowania OFU.

Użyj Intel OFU, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu za pomocą następujących czynności:
— Zainstaluj Intel OFU w systemie Windows lub Linux.
— Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego z http://downloadcenter.intel.com/
— Rozpakaj pakiet do foldera
— Uruchom następujące polecenie w wierszu poleceń windows* / w oknie terminala Linux:
:\flashupdt -u \flashupdt.cfg

Aby zaktualizować z Windows Preboot Execution Environment (WinPE)

Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu można wprowadzić do niestandardowego obrazu Windows PE, aby stworzyć płytę CD Windows PE z możliwością uruchomienia. Użytkownik może zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu z niestandardowej płyty CD WinPE za pomocą następujących czynności:
— Uruchamianie serwera z niestandardową płytą CD WinPE
- Uruchom skrypt "WinPE_x64_Update.bat" (nazwa może się różnić w zależności od własnego dostosowania)

Uwaga:
1. Narzędzie Intel OFU uwzględnia wielkość liter. Dlatego też podczas przesyłania
Pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą pendrive'a USB z systemu Microsoft Windows do środowiska Linux, musisz najpierw rozpakować w środowisku Linux*. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne zamontowanie pendrive'a USB z opcją "vfat" w systemie Linux, aby uniknąć konwersji z górnej obudowy na niższy i odwrotnie.

2. Aby narzędzie Intel OFU działało prawidłowo w systemie operacyjnym x64, musisz przeczytać Intel OFU informacje o wersji w przypadku znanych problemów z instalacją OFU.

3. W tym pakiecie SFUP firma Intel udostępnia jedynie plik wsadowy "WinPE_x64_Update.bat"
na przykład dla rozwiązania 64-bitowego WinPE2.1/3.0. Prosimy o zapoznanie się z raportem
"White Paper-Intel Server Utilities Procedure for WinPE.pdf", w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat
budowanie własnej, dostosowanej płyty CD WinPE.

4. Windows PE 2.0 — zbudowany z systemu Windows Vista SP1 EM64T
5. Windows PE 2.1 — zbudowany z Windows Vista SP1 lub Windows Server 2008, EM64T
6. Windows PE 3.1 — zbudowany z systemu Windows Server 2008 R2, EM64T
7. Sterownik IPMI firmy Microsoft jest domyślnie ładowany z płyty CD WinPE, jeśli chcesz użyć
Sterownik IPMI firmy Intel zamiast sterownika MS IPMI do aktualizacji oprogramowania sprzętowego można go nie zainstalować
Sterownik IPMI firmy Microsoft:
Devicesetup.exe 9Cv usuń *IPI0001
Uwaga: IPI0001 to identyfikator urządzenia dla sterownika IPMI firmy Microsoft.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.