Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz WinPE*

19139
11/23/2018

Wprowadzenie

Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (00.01.0015) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 33.4 MB
 • SHA1: 707C151F1D56EDC88AEF6533997C4391A6CF30BF

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 00.01.0014 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.340 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.74 lub nowsze
FRUSDR — 1,40 lub nowsza

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 00.01.0015
ME: 04.00.04.340
BMC: 1.74.ee39402a
FRUSDR: 1,74

Platformy pomocy technicznej i zależności

Obsługiwane procesory:
Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:
Status wersji procesora
0x50653 0x01000144 (Xeon Scalable B1)
0x50654 0x0200004D (Xeon Scalable H0)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy postępować zgodnie z następującym procesem aktualizacji.
1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
2. BIOS
3. oprogramowanie sprzętowe Intel® Management Engine
4. FD
5. FRUSDR

Ważna uwaga

Ten pakiet aktualizacji musi być zainstalowany przy użyciu wersji Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Wer. 14.1, 19 lub nowszej.

1. Pakiet C-State działa dobrze jedynie w przypadku części H0 z rodziny Intel® Xeon Scalable. W przypadku innych kroków w rodzinie skalowalnych Intel Xeon brak przechowywania C6 jest hardcode od strony BIOS.
2. System BIOS R00.01.0001 nie obsługuje online obniżenia poziomu do wszystkich systemów Dxxx lub Xxxx BIOS.
3. SYSTEM BIOS R00.01.0001 został usunięty z rodziny skalowalnych Intel Xeon A1 mikrokodów (m1350651_8000002B) oraz Intel Xeon skalowalnych rodzin B0 mikrokodów (m9750652_80000035).
4. Usunięto obsługę updateNvram dla narzędzia iflash32 ze względu na bezpieczeństwo systemu BIOS SRA.
5. Uaktualnienie wersji zabezpieczeń do wersji v0002 w systemie BIOS R00.01.0002 zapobiega obniżeniu poziomu systemu BIOS w trybie normalnym do R00.01.0001. Możesz skorzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS, chociaż firma Intel nie zaleca obniżania oprogramowania sprzętowego.
6. Jeden nowy klucz produkcyjny jest wbudowany w system BIOS R0004, co skoryguje ciąg OEM.
7. Ta wersja zawiera aktualizację wersji zabezpieczeń do wersji 0004. Dzięki niższej wersji zabezpieczeń system BIOS nie przejdzie w tryb normalny do poprzedniej wersji. Możesz skorzystać z procesu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
8. System nie może obniżyć ME od 04.00.04.288 do 04.00.04.235 lub starszej wersji, jeśli wersja systemu BIOS to R0009. Jest to oczekiwane zachowanie.
9. Aktualizacja wersji zabezpieczeń do 0005 od czasu bios-r010. Zapobiega to obniżeniu stanu systemu BIOS w trybie normalnym do poprzedniej wersji. Przy niższej wersji zabezpieczeń możesz skorzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
10. Obniżenie poziomu poniżej 1,43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.
11. Aktualizacja wersji zabezpieczeń do 0006 w systemie BIOS R0014. Zapobiega to obniżeniu stanu systemu BIOS w trybie normalnym do poprzedniej wersji. Przy niższej wersji zabezpieczeń możesz skorzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.


Instrukcje użytkowania pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu

Możesz zaktualizować ten pakiet za pomocą jednej z następujących metod:
— system operacyjny Windows* lub Linux* wykorzystujący Intel One Boot Flash Update (Intel OFU) wersja 14.1, kompilacja 19 lub nowsza.
— Windows* Preboot Execution Environment (WinPE*)

Aby zaktualizować system Windows* i Linux* lub systemy operacyjne za pomocą narzędzia Intel One Boot Flash Update Utility (Intel OFU)

Możesz pobrać narzędzie Intel One Boot Flash Update. Jest to część BIOS, narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i konfiguracji dla systemu Windows i Linux. Szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania Intel OFU można znaleźć w Intel OFU instrukcji obsługi.

Użyj Intel OFU, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu za pomocą następujących czynności:
— Zainstaluj Intel OFU w systemie Windows lub Linux.
Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego
— Rozpakaj pakiet do foldera.
— Uruchom następujące polecenie w wierszu poleceń Windows* / oknie terminala Linux:
:\flashupdt -u \flashupdt.cfg

Aby zaktualizować z Windows Preboot Execution Environment (WinPE)

Możesz wprowadzić pakiet Aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu do niestandardowego obrazu dla systemu Windows PE, aby stworzyć płytę CD Windows PE z możliwością uruchomienia. Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu z niestandardowej płyty CD WinPE za pomocą następujących kroków:

 1. Uruchom serwer z niestandardową płytą CD WinPE.
 2. Uruchom WinPE_x64_Update.batscript (nazwa może się różnić w zależności od własnego dostosowania).

  Uwaga: Narzędzie Intel OFU uwzględnia wielkość liter. Dlatego przy przesyłaniu pakietu Aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą pendrive'a USB z systemu Microsoft Windows do środowiska Linux należy najpierw rozpakować w środowisku Linux*. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne zamontowanie pendrive'a USB z opcją vfat w systemie Linux, aby uniknąć konwersji z górnej obudowy na niższy i odwrotnie.
 3. Aby narzędzie Intel OFU działało prawidłowo w systemie operacyjnym x64, musisz przeczytać Intel OFU informacje o wersji dotyczące znanych problemów z instalacją Intel OFU. W tym pakiecie SFUP firma Intel udostępnia jedynie plik wsadowy WinPE_x64_Update.bat dla rozwiązania 64-bitowego WinPE2.1/3.0. Szczegółowe informacje na temat tworzenia niestandardowej płyty CD WinPE można znaleźć w dokumencie "Biała księga dotycząca narzędzi serwerowych dla WinPE.pdf".
 4. Windows PE 2.0 — zbudowany z systemu Windows Vista SP1 EM64T
 5. Windows PE 2.1 — zbudowany z systemu Windows Vista SP1 lub Windows Server 2008, EM64T
 6. Windows PE 3.1 — zbudowany z systemu Windows Server 2008 R2, EM64T
 7. Sterownik IPMI firmy Microsoft jest ładowany domyślnie z płyty CD WinPE, jeśli chcesz korzystać

Sterownik IPMI firmy Intel zamiast sterownika MS IPMI do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Można odinstalować
Sterownik IPMI firmy Microsoft:
Devicesetup.exe 9Cv usuń *IPI0001
Uwaga: IPI0001 to identyfikator urządzenia dla sterownika IPMI firmy Microsoft.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.