Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz WinPE*

19139
2/27/2019

Wprowadzenie

Aktualizacja systemu BIOS Intel® Server Board S2600ST oraz oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (00.01.0016), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 33.9 MB
 • SHA1: A836E025E11667C041CAF0EF844A51F6C20715A1

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 00.01.0015
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.340
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.74
FRUSDR – 1,74

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 00.01.0016
ME: 04.00.04.393
BMC: 1.90.0cf6e935
FRUSDR: 1,74

Platformy pomocy technicznej i zależności

Obsługiwane procesory:
Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:
Status wersji procesora
0x50653 0x01000146 (Xeon Scalable B1)
0x50654 0x02000050 (Xeon Scalable H0)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy postępować zgodnie z następującym procesem aktualizacji.
1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
2. BIOS
3. oprogramowanie sprzętowe Intel® Management Engine
4. FD
5. FRUSDR

Ważna uwaga

Ten pakiet aktualizacji musi być zainstalowany przy użyciu Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) V14.1, kompilacja 19 lub nowsza.

1. Pakiet C-State działa dobrze jedynie z elementami rodziny Skalowalnych Xeon® H0, dla innych kroków w rodzinie skalowalnych procesorów Xeon® Brak przechowywania C6 jest kodem twardym od strony BIOS.
2. BioS R00.01.0001 nie obsługuje online obniżenia poziomu do wszystkich systemów Dxxx lub Xxxx BIOS.
3. SYSTEM BIOS R00.01.0001 usunięty z rodziny skalowalnych procesorów Xeon A1 z mikrokodem (m1350651_8000002B) oraz skalowalną rodziną Xeonów B0 mikrokodu (m9750652_80000035).
4. Usunięto obsługę narzędzia "UpdateNvram" dla narzędzia iflash32 ze względu na bezpieczeństwo systemu BIOS SRA.
5. Uaktualnienie wersji zabezpieczeń do wersji v0002 w systemie BIOS R00.01.0002 zapobiega obniżeniu poziomu systemu BIOS w trybie normalnym do R00.01.0001, użytkownik może korzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia stanu systemu BIOS. Chociaż firma Intel nie zaleca obniżania oprogramowania sprzętowego
6. Jeden nowy klucz produkcyjny jest wbudowany w system BIOS R0004, co skoryguje ciąg OEM.
7. Ta wersja obejmuje aktualizację wersji zabezpieczeń do wersji 0004. Zapobiega to obniżeniu standardowego trybu bios do poprzedniej wersji z niższą wersji zabezpieczeń. Użytkownik może korzystać z procesu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia poziomu systemu BIOS.
8. System nie może obniżyć ME od 04.00.04.288 do 04.00.04.235 lub starszej wersji, jeśli wersja systemu BIOS to R0009. Jest to oczekiwane zachowanie.
9. Uaktualnienie wersji zabezpieczeń do 0005 od czasu bios-r010 uniemożliwia obniżenie wersji systemu BIOS w tryb normalny do poprzedniej wersji, przy niższej wersji zabezpieczeń. Użytkownik może korzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia stanu systemu BIOS.
10. Obniżenie wersji poniżej 1.43.660a4315 nie jest obsługiwane ze względu na zmianę wersji zabezpieczeń.
11. Uaktualnienie do wersji zabezpieczeń do 0006 w systemie BIOS R0014 zapobiega obniżeniu wersji systemu BIOS w trybie normalnym do poprzedniej wersji, przy niższej wersji zabezpieczeń. Użytkownik może korzystać z trybu odzyskiwania systemu BIOS w celu obniżenia wersji systemu BIOS.

Instrukcje użytkowania pakietu aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu

Możesz zaktualizować ten pakiet za pomocą jednej z następujących metod:
— system operacyjny Windows* lub Linux* wykorzystujący Intel One Boot Flash Update (Intel OFU) wersja 14.1, kompilacja 19 lub nowsza.
— Windows* Preboot Execution Environment (WinPE*)

Aby zaktualizować system Windows* i Linux* lub systemy operacyjne za pomocą narzędzia Intel One Boot Flash Update Utility (Intel OFU)

Możesz pobrać narzędzie Intel One Boot Flash Update. Jest to część BIOS, narzędzia do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i konfiguracji dla systemu Windows i Linux. Szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania Intel OFU można znaleźć w Intel OFU instrukcji obsługi.

Użyj Intel OFU, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu za pomocą następujących czynności:
— Zainstaluj Intel OFU w systemie Windows lub Linux.
Pobierz najnowszy pakiet aktualizacji oprogramowania sprzętowego
— Rozpakaj pakiet do foldera.
— Uruchom następujące polecenie w wierszu poleceń Windows* / oknie terminala Linux:
:\flashupdt -u \flashupdt.cfg

Aby zaktualizować z Windows Preboot Execution Environment (WinPE)

Możesz wprowadzić pakiet Aktualizacji oprogramowania sprzętowego systemu do niestandardowego obrazu dla systemu Windows PE, aby stworzyć płytę CD Windows PE z możliwością uruchomienia. Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe systemu z niestandardowej płyty CD WinPE za pomocą następujących czynności:

 1. Uruchom serwer z niestandardową płytą CD WinPE.
 2. Uruchom WinPE_x64_Update.batscript (nazwa może się różnić w zależności od własnego dostosowania).

  Uwaga: Narzędzie Intel OFU uwzględnia wielkość liter. Dlatego przy przesyłaniu pakietu Aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą pendrive'a USB z systemu Microsoft Windows do środowiska Linux należy najpierw rozpakować w środowisku Linux*. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne zamontowanie pendrive'a USB z opcją vfat w systemie Linux, aby uniknąć konwersji z górnej obudowy na niższy i odwrotnie.
 3. Aby narzędzie Intel OFU działało prawidłowo w systemie operacyjnym x64, musisz przeczytać Intel OFU informacje o wersji dotyczące znanych problemów z instalacją Intel OFU. Na przykład w tym pakiecie SFUP firma Intel udostępnia plik wsadowy WinPE_x64_Update.bat dla rozwiązania 64-bitowego WinPE2.1/3.0. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia niestandardowej płyty CD WinPE można znaleźć w dokumencie "Biała księga dotycząca narzędzi serwerowych dla WinPE.pdf".
 4. Windows PE 2.0 — zbudowany z systemu Windows Vista SP1 EM64T
 5. Windows PE 2.1 — zbudowany z systemu Windows Vista SP1 lub Windows Server 2008, EM64T
 6. Windows PE 3.1 — zbudowany z systemu Windows Server 2008 R2, EM64T
 7. Sterownik IPMI firmy Microsoft jest ładowany domyślnie z płyty CD WinPE, jeśli chcesz korzystać

Sterownik IPMI firmy Intel zamiast sterownika MS IPMI do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Można odinstalować
Sterownik IPMI firmy Microsoft:
Devicesetup.exe 9Cv usuń *IPI0001
Uwaga: IPI0001 to identyfikator urządzenia dla sterownika IPMI firmy Microsoft.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.