Rodzina Intel® Server Board S2600ST — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) — narzędzie

19139
4/24/2019

Wprowadzenie

Bios Intel® Server Board S2600ST oraz aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) Utility i WinPE* (02.01.0008) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji wymagania

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 35.2 MB
 • SHA1: 5CC7EDC89A7ACB6BA9B11084807F5DC107C0CF8C

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 00.01.0016 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.00.04.393 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.90 lub nowsze
FRUSDR — 1,74 lub nowsze

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 02.01.0008
ME: 04.01.04.251
BMC 1.93.870cf4f0
FRUSDR: 1,74

Aby zobaczyć aktualizacje oprogramowania sprzętowego i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Platformy pomocy technicznej i zależności

 • Obsługiwane procesory:
  Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:

 • Status wersji procesora
 • 0x50654 0x0200005a (skalowalne procesory Intel® Xeon® jedenastej generacji H0, M0, U0)
 • 0x50656 0x0400001c (skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji, B0, L0, R0)
 • 0x50657 0x0500001c (skalowalne Intel® Xeon® drugiej generacji B1, L1, R1)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:

 1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
 2. BIOS
 3. Intel® Management Engine Firmware
 4. FD
 5. FRUSDR

Ważna uwaga

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersja 14.1, kompilacja 19 lub nowsza.

Pełna lista znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań znajduje się w pliku Informacji o wersji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.