Rodzina Intel® Server Board S2600ST — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) — narzędzie

19139
1/22/2020

Wprowadzenie

Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (02.01.0010), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 33.6 MB
  • SHA1: BC72E2BFB98C20E8B3B1DDF9802C66525B8BC2CC

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 02.01.0008
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.251
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 1.93.870cf4f0
FRUSDR – 1,74

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 02.01.0010
ME: 04.01.04.339
BMC: 2.37.1f190479
FRUSDR: 1,78

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Platformy pomocy technicznej i zależności

  • Obsługiwane procesory:
    Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:

  • Status wersji procesora
  • 0x50654 0x0200005a (skalowalne procesory Intel® Xeon® jedenastej generacji H0, M0, U0)
  • 0x50656 0x0400001c (skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji, B0, L0, R0)
  • 0x50657 0x0500001c (skalowalne Intel® Xeon® drugiej generacji B1, L1, R1)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:

1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
2. BIOS
3. FD
4. FRUSDR
5. Oprogramowanie sprzętowe Aparatu Zarządzania (ME)

Ważna uwaga

Ten pakiet aktualizacji należy zainstalować przy użyciu Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersja 14.1, kompilacja 19 lub nowsza.

Pełna lista znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań znajduje się w pliku Informacji o wersji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.