Aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE* rodziny Intel® Server Board S2600ST

19139
8/12/2020

Wprowadzenie

Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla narzędzi Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (02.01.0012), przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 33.6 MB
  • SHA1: 586694A714916D181661EB4EA3CAD0F9F2B90991

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — 02.01.0011 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.339 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.42.d0b788a4 lub nowsze
FRUSDR — 1,79 lub nowsze

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą sposób aktualizacji systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Informacje o tej wersji

SYSTEM BIOS: 02.01.0012
ME: 04.01.04.381
BMC: 2.48.89b32e0d
FRUSDR: 1,80

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Platformy pomocy technicznej i zależności

  • Obsługiwane procesory:
    Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:

Status wersji procesora
0x50654 0x02000065 (skalowalne procesory Intel(R) Xeon(R) jedenastej generacji H0, M0,U0)
0x50656 0x0400002c (skalowalny procesor Intel(R) Xeon(R) drugiej generacji, B0, L0,R0)
0x50657 0x0500002c (skalowalne procesory Intel(R) Xeon(R) drugiej generacji B1, L1,R1)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:

1. Oprogramowanie sprzętowe BMC
2. BIOS
3. FD
4. FRUSDR
5. Oprogramowanie sprzętowe Aparatu Zarządzania (ME)

Ważna uwaga

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersja 14.1, kompilacja 19 lub nowsza.

Pełna lista znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań znajduje się w pliku Informacji o wersji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.