Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz WinPE*

19139
1/28/2021

Wprowadzenie

Aktualizacja systemu BIOS Intel® Server Board S2600ST oraz oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) i WinPE*. (02.01.0013) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

 • Niezależne od systemu operacyjnego
 • Rozmiar: 34.2 MB
 • SHA1: AC9FCFADD092420223FC77E412A53B2669162DAA

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym pakiecie aktualizacji, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi być zgodny z następującymi wymaganiami:

System BIOS — R02010012 lub nowszy
Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.381 lub nowsze
Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.89b32e0d lub nowsze
FRUSDR — 1,80 lub nowsza

Nieosiążenie wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

Obsługiwane produkty

Rodzina Intel® Server Board S2600ST

Zapoznaj się z prezentacją wyjaśniającą, jak zaktualizować system BIOS i oprogramowanie sprzętowe w rodzinie Intel® Server Board S2600ST.

Informacje o tej wersji

 • SYSTEM BIOS: 02.01.0013
 • ME: 04.01.04.423
 • BMC: 2.48.ce3e3bd2
  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji oprogramowania sprzętowego BMC
 • FRUSDR: 1,80

Zapoznaj się z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego i wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Platformy pomocy technicznej i zależności

 • Obsługiwane procesory:
  Skalowalne procesory Intel® Xeon®

Wersje mikrokodów:

Status wersji procesora
0x50654 0x02000065 (skalowalne Intel® Xeon® jedenastej generacji H0,M0,U0)
0x50656 0x0400002c (skalowalne procesory Intel® Xeon® drugiej generacji, B0,L0,R0)
0x50657 0x0500002c (skalowalne Intel® Xeon® drugiej generacji B1, L1,R1)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:

1. BMC
2. Oprogramowanie sprzętowe Aparatu Zarządzania (ME)
3. BIOS
4. FD
5. FRUSDR

Ważna uwaga

Musisz zainstalować ten pakiet aktualizacji za pomocą Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) wersja 14.1, kompilacja 26 lub nowsza.

Pełna lista znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań znajduje się w pliku Informacji o wersji.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.