Rodzina Intel® Server Board S2600ST — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) — narzędzie

19139
4/7/2022

Wprowadzenie

BioS rodziny Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU). (02.01.0015) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

  • Rozmiar: 81.5 MB
  • SHA1: A35A8FBAEFE0459EB3E68EC0E840F9FE93904C6C

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym zaktualizowanym pakiecie, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

System BIOS — 02.01.0014

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.505

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.86.2da97d3f

FRUSDR – 1,81

PMEM – 1.2.0.5446

Brak osiągnięcia wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

O tej wersji:

System BIOS: 02.01.0015

Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.01.04.601.0

Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.88.6999d21a

FRUSDR: 1,82

PMEM: 01.02.00.5446

Platformy pomocy technicznej i zależności

Obsługiwane procesory: rodziny skalowalnych procesorów Intel(R) Xeon(R) jedenastej i drugiej generacji

Wersje mikrokodów:

Status wersji procesora

0x50654 0x02006c0a (skalowalne procesory Intel(R) Xeon(R) jedenastej generacji H0, M0,U0)

0x50656 0x0400320a (skalowalne B0,L0,R0 drugiej generacji Intel(R) Xeon(R)

0x50657 0x0500320a (skalowalne procesory Intel(R) Xeon(R) drugiej generacji B1, L1,R1)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:

1. Oprogramowanie sprzętowe aparatu zarządzania (ME)

2. BIOS

3. FD

4. FRUSDR

5. Oprogramowanie sprzętowe BMC

6. PMEM (jeśli jest zainstalowany)

Ważna uwaga

  • Musisz zainstalować ten zaktualizowany pakiet za pomocą programu Intel(R) One-Boot Flash Update (OFU) V14.1, kompilacja 28 lub nowszego narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dla płyt serwerowych Intel® i systemów serwerowych Intel® opartych na chipsetach Intel® 62X
  • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania PMEM FW. Instrukcje aktualizacji PMEM można znaleźć w części "PMEM_Update_Intructions.txt" tego pakietu w celu uzyskania instrukcji aktualizacji PMEM.
  • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5446 w przypadku Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (PMEM), jeśli moduły DIMM PMEM zostały odebrane z innym oprogramowaniem, zainstaluj ten.
  • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.
  • Począwszy od BMC w wersji 2.86, BMC nie zezwala na przesyłanie plików .key i akceptuje tylko plik .pem dla certyfikatów SSL.
  • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej.

Pełna lista znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań znajduje się w pliku Informacji o wersji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.