Rodzina Intel® Server Board S2600ST — aktualizacja systemu BIOS i oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) — narzędzie

19139
10/28/2021

Wprowadzenie

Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600ST i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla narzędzia do Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU). (02.01.0014) przeczytaj zależności oprogramowania sprzętowego w sekcji z wymaganiami.

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 75 MB
  • SHA1: 01DD455452123BB511F56C42BE031BFD42CA5169

Szczegółowy opis

Wymagania dotyczące oprogramowania sprzętowego systemu

Aby zaktualizować stos oprogramowania sprzętowego systemu do wersji uwzględnionych w tym zaktualizowanym pakiecie, aktualnie załadowany stos oprogramowania sprzętowego systemu musi spełniać następujące wymagania:

System BIOS — 02.01.0013

Oprogramowanie sprzętowe ME — 04.01.04.423

Oprogramowanie sprzętowe BMC — 2.48.ce3e3bd2

  • Przeczytaj TA-1161 o implementacji zasad złożoności hasła dla tej wersji oprogramowania sprzętowego BMC

FRUSDR – 1,80

PMEM — 1.2.0.5446 lub nowsze

Brak osiągnięcia wymaganego stosu oprogramowania sprzętowego może spowodować nieoczekiwane wyniki.

O tej wersji:

System BIOS: 02.01.0014

Oprogramowanie sprzętowe ME: 04.01.04.505

Oprogramowanie sprzętowe BMC: 2.86.2da97d3f

FRUSDR: 1,81

Platformy pomocy technicznej i zależności

Obsługiwane procesory: rodziny skalowalnych procesorów Intel(R) Xeon(R) jedenastej i drugiej generacji

Wersje mikrokodów:

Status wersji procesora

0x50654 0x02006a08 (skalowalne procesory Intel(R) Xeon(R) jedenastej generacji H0, M0,U0)

0x50656 0x04003003 (skalowalne B0,L0,R0 drugiej generacji Intel(R) Xeon(R)

0x50657 0x05003003 (skalowalne procesory Intel(R) Xeon(R) drugiej generacji B1, L1,R1)

Aby zapewnić bezproblemową aktualizację, należy wykonać następujący proces aktualizacji:

1. Oprogramowanie sprzętowe BMC

2. BIOS

3. Oprogramowanie sprzętowe aparatu zarządzania Intel® (Intel® ME FW)

4. FD

5. FRUSDR

Ważne informacje

  • Musisz zainstalować ten zaktualizowany pakiet za pomocą narzędzia Intel(R) One-Boot Flash Update (OFU) V14.1, kompilacji 26 lub nowszego narzędzia Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) dla płyt serwerowych Intel® oraz systemów serwerowych Intel® opartych na chipsecie Intel® 62X
  • Narzędzie OFU z narzędziem flashupdt nie obsługuje aktualizacji oprogramowania PMEM FW. Instrukcje dotyczące aktualizacji PMEM można znaleźć w części "PMEM_Update_Intructions.txt" tego pakietu.
  • Ten pakiet SFUP zawiera oprogramowanie FW 01.02.00.5446 dla Intel® Optane™ DC pamięci trwałej (PMEM), jeśli moduły DIMM PMEM zostały odebrane z innym oprogramowaniem, zainstaluj ten pakiet.
  • Począwszy od BMC 2.22.59c3b83a, kiedy tryb kontroli zasad KCS jest skonfigurowany jako "Odmowa WSZYSTKIM" w EWS BMC, BMC i FRUSDR nie mogą zostać zaktualizowane/obniżone w oparciu o oczekiwane zachowanie. Aktualizacje nadal można wykonać za pomocą Redfish lub BMC EWS.
  • Wersji BMC i FRUSDR nie można obniżyć do wersji wstecznej.

Pełna lista znanych problemów, możliwości obejścia i szczegółowych wymagań znajduje się w pliku Informacji o wersji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.