Oprogramowanie procesora Intel® Xeon Phi™ x200

19144
12/21/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania zawiera oprogramowanie procesora Intel® Xeon Phi™ wyłącznie dla systemu Linux* (wersja 1.5.4).

Dostępne pliki do pobrania

 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • Rozmiar: 24.5 MB
 • SHA1: 18D986ED2FE65C187A1A3A998FBE0254FD5350BC
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • Rozmiar: 24.5 MB
 • SHA1: 666AC8D67B33705A2F8F986F9187F55EBDC19103
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Rozmiar: 32.7 MB
 • SHA1: EE17668A21CA0B746A557945B5A75E123CF5921D
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • Rozmiar: 32.7 MB
 • SHA1: 5E8BFF3FBF9C2FE0B73E9DF9C80920A5156793BB
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • Rozmiar: 33.4 MB
 • SHA1: EBE4235BFF2A27F68DCFA2487DA56896193DCEFD
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • Rozmiar: 1.5 MB
 • SHA1: D80EC4BC9515E0A63302C1DA179A3CFEF6DB8EA9
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • Rozmiar: 1.5 MB
 • SHA1: B8165F4DE268FD779AAE2D1B54A7A3647E500A54
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Rozmiar: 189 KB
 • SHA1: 762C89FA5FBB5AB507B6CD29994DD7BCC0A46F3B
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • Rozmiar: 189.5 KB
 • SHA1: 086ACBED8E1A40FAE40A4C8122FCEB1C019CCBA0
 • Red Hat Enterprise Linux 7.2*
 • Rozmiar: 189.5 KB
 • SHA1: 35B1DC7AE5B69B5E9D9C5D0CDC23F7ABB191424D
 • CentOS 7.3*
 • Rozmiar: 189 KB
 • SHA1: 433EFBCC0B0B23CF4E430C9D8BD64B4658399CDA
 • CentOS 7.2*
 • Rozmiar: 189 KB
 • SHA1: ECF537CE79C48E2FE7DD2D53EE5C26C3AC278E6D
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*
 • Rozmiar: 4.7 MB
 • SHA1: 8F67C500A422A97DF38FDABC9B10F39802FC015A
 • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*
 • Rozmiar: 4.7 MB
 • SHA1: 99B86A88E181BE333904272B243ED19E332C4594
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Rozmiar: 5.9 MB
 • SHA1: 4718FCFF982E2FF0AFF36B5EC06F102748902964
 • Red Hat Enterprise Linux 7.3*
 • Rozmiar: 5.9 MB
 • SHA1: 7F8E05238ACA7C17E041E2582857669BBBE43333
 • Red Hat Enterprise Linux 7.4*
 • Rozmiar: 5.9 MB
 • SHA1: 0F8E4A5DBFB5694ADC364E67CAA99ECA7272DD65
 • CentOS 7.3*
 • Rozmiar: 5.9 MB
 • SHA1: 1778780EACBEBED13294760502FEB78CBF6F8824
 • CentOS 7.2*
 • Rozmiar: 5.9 MB
 • SHA1: 4FCB3957FCDC06906BA179154E11C638D43C8B22
 • CentOS 7.3*
 • Rozmiar: 32.7 MB
 • SHA1: F017B66EEB6142244902A5D9A96B6BED295E4B64
 • CentOS 7.2*
 • Rozmiar: 33.4 MB
 • SHA1: 9BF8D7B7495B9A1C5088BF29299CE705629F40D6

Szczegółowy opis

Celu

Intel® Xeon Phi™ oprogramowanie procesora to zestaw oprogramowania i programów narzędziowych, które umożliwiają działanie rodziny produktów Intel® Xeon Phi™ x200.

W obecnej wersji 1.5.4 obsługiwane systemy operacyjne są następujące:

 • CentOS 7.2, 7.3
 • Red Hat* Enterprise Linux* (RHEL*) 7.2, 7.3, 7.4
 • SUSE* Linux Enterprise Server (SLES*) 12 SP2, 12 SP3

Uwaga: Instrukcja obsługi zawiera więcej informacji na temat instalacji oprogramowania.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.