Sterownik oparty na technologii Intel® Wireless dla Windows 8.1* dla NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, DN2820FY

19154
11/17/2017

Wprowadzenie

Instaluje sterownik Windows 8.1* oparty na technologii Bezprzewodowej Intel® dla zestawów Intel® NUC NUC5ixRY i DN2820FYKH.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 8.1, 32-bit*
  • Rozmiar: 73.8 MB
  • SHA1: 39F9EE023D6729582AA36B268E677366222F3AA7
  • Windows 8.1, 64-bit*
  • Rozmiar: 89.7 MB
  • SHA1: 948F142B89FBF00E1EEA35BE42207F70FA1CB9C2

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje® sterownik w zestaw Intel® NUC NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i7RYH i DN2820FYKH.

Który plik wybrać?

Pobierz plik odnoszący się do Twojego systemu operacyjnego:

  • WIFI_Win8.1_64_20.10.2.exe — dla 64-bitowych wersji Windows 8.1*
  • WIFI_Win8.1_32_20.10.2.exe — dla 32-bitowych wersji Windows 8.1

Nie wiesz, który sterownik jest odpowiedni dla Twojego komputera Intel® NUC?

Uruchom Intel® Driver & Support Assistant , aby automatycznie wykryć aktualizacje.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.