Sterowniki dla dysków SSD Intel® Client NVMe* Microsoft Windows*

19172
10/12/2021

Wprowadzenie

Sterownik Intel® NVMe* 5.3.0.1005 obsługuje systemy Intel® SSD klienta oparte na PCIe* NVMe*.

Dostępne pliki do pobrania

Zalecane
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 5.5 MB
  • SHA1: DF969CB52ABEAA2DB4E4CF12122C749F44776BA8
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 205.9 KB
  • SHA1: 7DA98162E1F38E20553F712C0694E744E0F565E9
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Rozmiar: 198 KB
  • SHA1: E5C4D3B82FBA3985B4E3F22C9BE9974A3DB8C5BC

Szczegółowy opis

Przegląd

Ten sterownik dla systemu Windows* może zostać użyty, aby umożliwić systemowi rozpoznanie serii Intel® SSD 665p, Intel® SSD z serii 660p, Intel® Optane™ SSD z serii 900P, Intel® Optane™ SSD z serii 905P, Intel® SSD serii 750 oraz Intel® SSD Pro 7600p/760p/E 6100p.

W celu uzyskania sterowników i oprogramowania związanego z pamięcią Intel® Optane™ zapoznaj się Intel® Optane™ interfejsu użytkownika pamięci i sterownika w celu przyspieszenia systemu.

Zapoznaj się z informacjami o wersji obsługiwanym sprzętem, nowościami, poprawkami błędów i znanymi problemami.

Informacje o sterownikach Intel®

Sterownik lub oprogramowanie dla Twojego komponentu Intel® mogły zostać zmienione lub zastąpione przez producenta komputera. Zalecamy współpracę z producentem komputera przed instalacją naszego sterownika, aby nie utracić funkcji ani dostosowań.

Zobacz listę witryn pomocy technicznej producentów.

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Automatyczne aktualizacje sterowników i oprogramowania

Zidentyfikuj swoje produkty i zainstaluj sterownik Intel oraz aktualizacje oprogramowania dla systemu Windows*.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.