Wyłączenie możliwości odciążenia sumy kontrolnej TCP-IPv6 przy pomocy kontrolerów Intel® 1/10 GbE

19174
10/30/2017

Wprowadzenie

Wyłączenie możliwości odciążenia sumy kontrolnej TCP-IPv6 przy pomocy kontrolerów Intel® 1/10 GbE

Dostępne pliki do pobrania

  • Niezależne od systemu operacyjnego
  • Rozmiar: 88.4 KB
  • SHA1: 496DC52D7CCE33A652403028BC719B7AF3B93D8E

Szczegółowy opis

Przegląd

Pakiet DisableTCP-IPv6ChecksumOffload.zip (plik ZIP) zawiera następujące elementy:

  • Informacje techniczne (DisableTCP-IPv6ChecksumOffloadTechBrief_Rev1.0.pdf)
  • Skrypt Windows* PowerShell* (DisableChecksumOffload.ps1)

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że posiadasz obie te pozycje.

Celu

W niektórych sytuacjach, gdy maszyna klienckia jest podłączona za pomocą określonych optycznych terminali sieciowych (ONT), a dane są dołączane po sumie kontrolnej pakietów, karta sieciowa może zrezygnować z pakietów podczas korzystania z odciążenia sumy kontrolnej TCP-IPv6 w celu odbierania ruchu.

Produkty, których dotyczy problem

Wszystkie kontrolery Intel®® Ethernet 1 GbE i 10 GbE oraz karty sieciowe.

Zalecane działanie

Pobierz plik "DisableTCP-IPv6ChecksumOffload.zip" i postępuj zgodnie z instrukcjami w polu "DisableTCP-IPv6ChecksumOffloadTechBrief_Rev1.0.pdf".

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.