Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV — pakiet trwałej produkcji

19177
4/27/2018

Wprowadzenie

Ten pakiet oprogramowania zawiera przykładowy trwały obraz Intel® Visual Compute Accelerator rozruchowy (2.1).

Dostępne pliki do pobrania

  • CentOS 7.4*
  • Rozmiar: 354 MB
  • SHA1: 9FE546742ACAB48E5B8305A45177AE7880B6BA7E

Szczegółowy opis

Ten pakiet jest załatany przed luką w zabezpieczeniach side-channel.

Zapoznaj się z tą tabelą, aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania.

Przegląd

To pobieranie zawiera trwały obraz Intel® Visual Compute Accelerator rozruchowej produkcji. Intel® Visual Compute Accelerator z tego obrazu uruchamia swój system operacyjny CentOS*.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, pobierz podręcznik oprogramowania.

Notatki

  • Wszystkie żądania dysków odczytu/zapisu systemu operacyjnego karty są obsługiwane przez sterownik Intel VCA BlockIO.
  • Obraz nie zawiera oprogramowania Intel® Media Server Studio.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: b12ddbd1be7e06125908e24cefaf9605

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Zastrzeżenia1

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.