Intel® QSFP+ Configuration Utility — Windows Server 2016 Nano Server*

19178
11/3/2017

Wprowadzenie

Pliki do pobrania Intel® QSFP+ Configuration Utility wersji 2.30.16.8 dla systemu Windows Server 2016 Nano Server*

Dostępne pliki do pobrania

 • Windows Server 2016 Nano Server*
 • Rozmiar: 1.4 MB
 • SHA1: 5659CCA97A03125F97B461008327501BC87BA049

Szczegółowy opis

Przegląd

Intel® QSFP+ Configuration Utility to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia
aby zmienić typ połączenia zainstalowanego modułu QSFP+. Obsługiwane typy
są zdefiniowane w NVM karty sieciowej. To narzędzie wyświetla tylko urządzenia, które
potencjalnie obsługiwać rekonfigurację QSFP+. Wyświetli się tylko jeden port na urządzenie,
ponieważ zmiany wpływają na urządzenie jako całość, a nie pojedyncze porty.

Uwaga: Aby zastosować zmiany konfiguracji, należy ponownie uruchomić komputer. Na uruchomionych systemach
Oracle* Solaris* 11 — musisz wykonać pełny restart, a nie szybkie ponowne uruchomienie.

Obsługiwane systemy operacyjne

 • Microsoft Windows Server 2008 R2* i późniejsze wersje
 • Windows PE 3.0 i nowsze
 • Jądro systemu Linux* 2.6/3.x i późniejsze wersja
 • Red Hat* Enterprise Linux* 6.5 i późniejsze wersja
 • SUSE* Linux* Enterprise Server 10 SP4 i późniejsze sterowniki
 • UEFI 2.1 i nowsze
 • Oracle* Solaris* 11
 • VMWare* ESXi* 5.5 i nowsze
 • FreeBSD* 10.1 i nowsze

Notatki

 • W systemach z systemem Linux, FreeBSD, Solaris lub ESXi sterownik podstawowy musi być
  aby qcu działało prawidłowo.
 • W systemach Microsoft Windows, jeśli sterownik wymagany do uruchomienia narzędzia nie jest
  zainstalowany automatycznie, gdy QCU zostanie automatycznie zainstalowany.
  jest uruchomiona.

Uruchamianie narzędzia

Przy użyciu opcji "/?" wyświetlona zostanie lista obsługiwanych opcji wiersza poleceń.

Uwaga: Narzędzie musi być uruchomione z uprawnieniami administratora głównego.


Opcje

Intel® QSFP+ Configuration Utility można uruchomić za pomocą dowolnego z poniższych
opcje wiersza poleceń.

Notatki:

 • Znak "-" kreski może być użyty w miejsce znaku "/" z kodem "/".
 • Wszystkie opcje uwzględniają wielkość liter.

/HELP czy /?
Wyświetla pomoc w wierszu poleceń.

/WERSJA
Wyświetla informacje o wersji narzędzia.

/EXITCODES
Pomoc dotycząca kodu wyjścia z wyświetlaczy.

/URZĄDZENIA
Wyświetla obsługiwane urządzenia obecne w systemie.
UWAGA: wartość "N/A" jest wyświetlana w kolumnie Tryb, jeśli sprzęt
obsługuje konfigurację QSFP+, ale obecne oprogramowanie sprzętowe tego nie robi.
Zapoznaj się z PRZYKŁADAMI PODSTAWOWYCH ZASTOSOWAŃ PONIŻEJ.

/NIC=XX
Wybiera konkretną kartę (1–32).

/INFO
Wyświetla obsługiwane tryby połączenia QSFP+. Używaj tylko z /NIC.

/SET [TRYB POŁĄCZENIA]
Konfiguruje wybrany tryb połączenia QSFP+. Używaj tylko z /NIC.

Uwaga: Aby zmiany weszły w życie, musisz zresetować platformę.


Podstawowe przykłady użytkowania

Poniższe przykłady pokazują dane wyjściowe narzędzia dla opcji /DEVICES,
opcję /INFO oraz opcję /SET.

/URZĄDZENIA:
---------
QCU>QCUW64E. EXE/URZĄDZENIA
Karta sieciowa B:D Nazwa karty sieciowej trybu Ven-Dev

 1. 01:00 8086-1584 4x10 Kontroler Ethernet Intel(R) XL710 dla 40GbE QSFP+
 2. 04:00 8086-1583 N/A Kontroler Ethernet Intel(R) XL710 dla płyty bazowej 40GbE

/INFO:
------
> QCUW64E. EXE /NIC=3 /INFO

Intel® QSFP+ Configuration Utility vXX.XX.XX.XX
Prawa autorskie © 2015 r. według Intel Corporation.
Oprogramowanie wydane w ramach licencji zastrzeżonej firmy Intel.

Karta sieciowa obsługuje modyfikacje konfiguracji QSFP+.
Obecna konfiguracja: 1x40
Obsługiwane konfiguracje: 1x40, 4x10

/SET:
-----
> QCUW64E. EXE /NIC=3 /ZESTAW 4x10

Intel® QSFP+ Configuration Utility vXX.XX.XX.XX
Prawa autorskie © 2015 r. według Intel Corporation.
Oprogramowanie wydane w ramach licencji zastrzeżonej firmy Intel.

Konfiguracja QSFP+ zmieniła się. Zresetuj platformę, aby zmiany zostały wprowadzone
Efekt.

Kody wyjścia

Intel® QSFP+ Configuration Utility zwraca kody wyjścia do wiersza poleceń.
Opis każdego z tych kodów można znaleźć w narzędziu poprzez uruchomienie
QCU /EXITCODES.

Instalacji

Instalacja narzędzia w systemie Microsoft Windows*

Aby zainstalować sterowniki narzędzi w systemie Windows, uruchom install.bat z odpowiedniego
katalogu pakietu instalacyjnego.

Mimo, że narzędzie nie jest zainstalowane z install.bat, sterownik, który narzędzie
wymaganie jest kopiowane do lokalnego katalogu sterowników systemu Windows. Aby uruchomić
narzędzie, uruchom okno wiersza poleceń z menu Start systemu Windows. Przejdź do
multimediów i katalogu, w których znajduje się narzędzie i uruchomić narzędzie. Readme
pliki dla każdego narzędzia znajdują się w tym samym katalogu co narzędzie. Narzędzia te
można zainstalować ręcznie na lokalnym dysku twardym w dowolnym katalogu.

Narzędzie wykorzystuje własny plik sterownika (nie to samo co sterownik sieci systemu).
Jeśli plik sys sterownika już istnieje w katalogu sterowników, install.bat może
nie można skopiować. Użycie przełącznika /y z install.bat zastąpi i skopiuje
plik sterownika niezależnie od tego. Może się to jednak okazać, jeśli starsza wersja
sterownik jest używany przez inną aplikację, taką jak Intel® PROSet dla
Menedżer urządzeń Windows. Jeśli sterownik jest już obecny w katalogu sterowników,
spróbuj uruchomić narzędzie z wiersza poleceń. Jeśli działa, sterownik jest
Dobrze. Narzędzie nie będzie działać, jeśli obecna wersja sterownika nie odpowiada
oczekiwana wersja sterownika.

Uwaga: Musisz mieć dostęp do sterowników %systemroot%\system32\drivers
Katalogu. Tylko konto administratora ma te uprawnienia. Musisz być
zalogowany jako administrator lub narzędzia muszą być uruchomione jako administrator.

Uwaga: W systemie Windows żadne urządzenie wyłączone w menedżerze urządzeń nie będzie
dostępne według narzędzi ze względu na brak zasobów pamięci. Otrzymasz kod błędu
0xC86A800E. Aby rozwiązać ten problem, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 1. Włącz ponownie urządzenie w menedżerze urządzeń. Nigdy nie wyłączaj tego urządzenia, gdy
  przy użyciu narzędzi.
 2. Zainstaluj sterownik urządzenia NDIS i upewnij się, że jest ono dostępne
  nie mają żółtego lub czerwonego szemra w menedżerze urządzeń.
 3. Usuń urządzenie z menedżera urządzeń i uruchom ponownie system. Instalacja
  nowy kreator sprzętu powinien pojawić się przy kolejnym ponownym uruchomieniu. Nie anuluj tego. Tylko
  odsuń okno na bok i uruchom narzędzie. Ogólnie możesz kliknąć "anuluj"
  w kreatorze, ale w niektórych przypadkach system Windows wyłączy zasoby pamięci, co powoduje powrót do tego samego stanu.

Instalacja narzędzi w systemie Microsoft* Windows Server* Nano Server

Aby zainstalować narzędzia w systemach z systemem Nano Server, musisz korzystać z firmy Microsoft*
Windows PowerShell* do kopiowania narzędzi i plików sterowników z systemu hosta
uruchamianie wersji systemu Windows innej niż Nano Server w systemie docelowym
uruchomionego serwera Nano Server. Narzędzia i pliki ich sterowników są dostępne z
nośnik instalacyjny w folderze \TOOLS\Nanox64\SVTools.

Oto procedura instalacji:

 1. W systemie hosta otwórz nośnik instalacyjny i skopiuj folder.
  \TOOLS\Nanox64\SVTools do docelowego systemu z systemem z Nano Server.
 2. Otwórz sesję programu Windows PowerShell w systemie docelowym.
 3. Przejdź do lokalizacji plików skopiowanych w kroku 1 powyżej.
 4. Uruchom install.bat.


Instalacja narzędzi na EFI

Narzędzia EFI nie są wymagane do instalacji. Narzędzia można po prostu skopiować
z odpowiedniego katalogu po dysk, z który będą one działać. The EFI2
pliki binarne są przeznaczone do użytku z powłoką UEFI 2.X z protokołem UEFI 2.3 HII.
Narzędzia EFI2 nie będą działać na powłoki EFI 1.X lub jeśli protokół UEFI 2.3 HII jest
niedostępne.

Uwaga: Chociaż EFI obsługuje dyski USB, mogą wystąpić problemy z uruchamianie narzędzi.
z dysku USB. Niezależnie od tego, czy występują problemy, są specyficzne dla SYSTEMU BIOS. Jeśli
doświadcz problemów, uruchom narzędzie z dysku twardego.


Instalacja narzędzi w DOS

Narzędzia obsługują różne wersje systemu DOS. Instalacja nie jest wymagana
Narzędzia DOS. Narzędzia można po prostu skopiować z katalogu DOS na płycie CD, by
dysk, z który będą biegać. Oczekuje się, że narzędzia będą miały czystość
środowiska rozruchowego. Narzędzia nie będą działać z menedżerami pamięci i/lub DOS-em
załadowane sterowniki sieciowe. Narzędzia oczekują pełnej i nieograniczonej liczby
sterowanie sprzętem. Narzędzia NIE BĘDĄ działać prawidłowo, jeśli obecny jest EMM386.
Narzędzia działają w trybie chronionym, 32-bitowym DOS. Dlatego też nie będą one
kompatybilne z jakimikolwiek programami TSR.


Instalacja narzędzia w systemie Linux*

Aby móc uruchomić to narzędzie w systemie Linux*, podstawowy sterownik musi być zainstalowany na
systemu.


Instalacja narzędzia na VMWare* ESXi*Ware* ESXi*

Aby móc uruchomić to narzędzie w systemie VMWare* ESXi*, podstawowy sterownik musi zostać zainstalowany na
systemu.

Uwaga: Istnieją dwie wersje narzędzia. W przypadku ESXi 6.0 i nowszych użyj qcun64e. W przypadku wcześniejszych wersji ESXi, użyj qcu64e.


Instalacja narzędzia na FreeBSD*

Aby móc uruchomić to narzędzie w systemie FreeBSD, podstawowy sterownik musi być zainstalowany na
systemu.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.