Sterownik windows* dla Intel® Storage Module RMSP3JD160J i Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

19183
7/30/2021

Wprowadzenie

Sterownik windows* dla kontrolerów Pamięci masowej Intel® trzeciej generacji z obsługą jedynie trybu JBOD (przejście).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 2.8 MB
  • SHA1: 809A0DB5159CC8AE85212729DE269FB5FFEE7BA8

Szczegółowy opis

Celu
Instaluje sterownik windows* dla następujących Intel® Storage Controller obsługujących wyłącznie JBOD (przejście):

  • Intel® Storage Module RMSP3JD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3QD160J (NVMe+SAS+SATA)
  • Intel® Storage Adapter RSP3GD016J (SAS+SATA)

Ważne
Sterowniki w tym pakiecie dla systemu Windows 10 i Windows Server aktywowały poprawki zabezpieczeń firmy Microsoft.
Użytkownicy wdrażający te sterowniki muszą dokonać przeglądu KB4482887 przed aktualizacją/instalacją sterownika.
Jeśli aktualizacja/instalacja sterownika jest wykonywana bez prawidłowego poziomu poprawki systemu operacyjnego, może nastąpić awaria systemu.

Informacje o pakiecie
Wersja sterownika = 2.61.29.00
Obsługiwane systemy operacyjne (OS) = Windows Server 2019, 2016; Windows 10
Uwaga: system operacyjny musi być również obsługiwany przez serwerowe płyty główne Intel® lub system, na którego zainstalowano kontroler RAID. Zobacz listę obsługiwanych systemów operacyjnych dla serwerowych płyt głównych Intel® Server Board.

Co nowego?
Zapoznaj się z informacjami o wersji, aby poznać nowe lub naprawione, znane problemy i instrukcje instalacji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.