Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows* Pakiet tworzenia obrazu

19185
12/24/2018

Wprowadzenie

Pakiet ten zawiera sterowniki i skrypty windows* VCA do tworzenia obrazów rozruchowych systemu Windows* dla Intel® Visual Compute Accelerator (2.3.26).

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows 10*, Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 5.2 MB
  • SHA1: 17683D2E65F1D4670BB972A9D053A38ED9802B2B

Szczegółowy opis

Ten pakiet został poprawiony w celu ochrony przed luką w zabezpieczeniach bocznego kanału.

Zapoznaj się z tą tabelą , aby zobaczyć listę wszystkich dostępnych pakietów opartych na różnych wersjach oprogramowania

Celu

To pobieranie zawiera binarne (wstępnie skompilowane) sterowniki, skrypty i pliki odpowiedzi dla systemu Windows* VCA do tworzenia obrazów rozruchowych Windows* VCA na komputerze z systemem Windows*.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tego pakietu, pobierz Przewodnik po oprogramowaniu.

Notatki

  • Wymaga pliku ISO instalacji systemu Windows*
  • Windows® 10 i Windows* Server 2016 są obsługiwane do pracy na węzłach VCA.
  • Do korzystania z tej infrastruktury wymagane jest środowisko z systemem Microsoft Windows* Server 2016.

Użyj sumy kontrolnej poniżej, aby potwierdzić integralność pliku:

MD5: 758f5442a531d0d2b6b597a2db882379

Ten plik do pobrania jest ważny dla produktu/-ów z poniższego spisu.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.