Intel® Chipset Device Software dla systemu Windows Server 2016* dla NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19192
12/13/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Intel® Chipset Device Software dla Intel® NUC Kit NUC7i3DN, NUC7i5DN i NUC7i7DN dla systemu Windows Server 2016*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 3.6 MB
  • SHA1: D7F2EB3A693250C5E144E146FF45BC48ED203024

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje komputer Intel® Chipset Device Software Intel® NUC dla systemu Windows Server 2016* Intel® NUC Kit NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE oraz Intel® NUC Board NUC7i3DNBE, NUC7i5DNBE i NUC7i7DN.

Ważne jest, aby sterownik chipsetu został najpierw zainstalowany po instalacji systemu Windows Server 2016*. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpozna wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznane urządzenia w Menedżerze urządzeń

Uwaga

Po zainstalowaniu Intel Chipset Device Software na komputerze Intel NUC nie ma potrzeby aktualizacji do nowszej wersji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.