Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla systemu Windows Server 2016* dla NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19192
12/13/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® dla systemów zestaw Intel® NUC NUC7i3DN, NUC7i5DN i NUC7i7DN dla systemu Windows Server 2016*.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 3.6 MB
  • SHA1: D7F2EB3A693250C5E144E146FF45BC48ED203024

Szczegółowy opis

Celu

Instaluje Oprogramowanie mikroukładu Intel® na komputerach Intel® NUC dla systemu Windows Server 2016* zestaw Intel® NUC NUC7i3DNKE, NUC7i3DNHE, NUC7i5DNKE, NUC7i5DNHE oraz płyta główna Intel® NUC NUC7i3DNBE, NUC7i5DNBE i NUC7i7DN.

Ważne jest, aby sterownik chipsetu został zainstalowany w pierwszej kolejności po instalacji systemu Windows Server 2016*. To działanie gwarantuje, że system Windows rozpoznaje wszystkie komponenty chipsetu. Jeśli system operacyjny nie może zidentyfikować wszystkich komponentów chipsetu, mogą wystąpić następujące problemy:

  • Żółte znaki zapytania w Menedżerze urządzeń
  • Nieznany sprzęt w Menedżerze urządzeń

Uwaga

Po zainstalowaniu Oprogramowanie mikroukładu Intel na komputerze Intel NUC nie ma potrzeby aktualizacji do nowszej wersji.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.