sterownik grafiki HD Intel® dla systemu Windows Server 2016* dla NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

19193
12/13/2017

Wprowadzenie

Ten rekord pobierania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla zestaw Intel® NUC NUC7i[x]DN za pomocą systemu Windows® Server 2016.

Dostępne pliki do pobrania

  • Windows Server 2016 family*
  • Rozmiar: 308.3 MB
  • SHA1: 003D34A5E482C45E9D08980798BD4D7F8D76210B

Szczegółowy opis

Celu

Ten plik do pobrania instaluje sterownik grafiki HD Intel® dla zestaw Intel® NUC NUC7i[x]DN za pomocą systemu Windows® Server 2016.

Informacje o produktach i wydajności

1

Firma Intel jest w trakcie usuwania przypadków użycia języka niewykluczającego z obecnej dokumentacji, interfejsów użytkownika i kodu. Należy pamiętać, że zmiany wsteczne nie zawsze są możliwe, a niektóre przypadki użycia języka niewykluczającego mogą pozostać w starszej dokumentacji, interfejsach użytkownika i kodzie.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.